Sähkö 12.07.2017

Ensimmäistä kertaa sähköyhtiössä

Parkanon lukion sähköfysiikan kurssilaiset vierailivat Leppäkosken Ikaalisten toimistolla tutustumassa sähköyhtiön toimintaan. Opiskelijat Juho Shemeikka ja Annika Jaakkola sekä opettaja Katri Pihlava kertovat tunnelmia vierailun jälkeen.

Mitä toivoit vierailulta?

Juho: Odotin Leppäkoskeen tutustumiselta hauskaa kurssireissua ja perusteellista esittelyä sähkönjakelun toimintaperiaatteista.

Katri: Sähkö on opiskelijoille usein hyvin abstrakti aihe. Saamme sähköä pistorasiasta ja tarvitsemme sitä päivittäin, mutta tiedämme sähköstä hyvin vähän. Toivoin, että vierailun myötä opiskelijat saisivat käsityksen siitä, millainen on sähkön polku laitokselta koteihin.

Opitko jotain uutta?

Annika: Parhaiten mieleen jäi sähkönjakelu, jännitteiden muuttaminen ja sähköön liittyvien suureiden vaikutus toisiinsa. Uskon, että oppimistamme asioista on hyötyä ylioppilaskirjoituksissakin.

Katri: Sähköasemalla käynti toi konkreettisen lisän ja oli erityisesti opiskelijoiden mieleen. Oli myös kiinnostavaa kuulla millaisia opiskelu- ja työtaustoja Leppäkosken työntekijöillä on, sekä nähdä muun muassa sähköverkon suunnitteluun käytettäviä työkaluja.

Kiinnostaako sähkö ja miksi?

Juho: Sähkössä kiehtoo monikin asia, sillä vaikeaselkoisuutensa vuoksi sitä ei pysty helposti käsittämään. Sähkö on arvoituksellista!

Annika: Sähkön monimuotoisuus ja fysikaaliset ominaisuudet kiinnostavat minua eniten.

Katri: Opettajan näkökulmasta sähkö on mielenkiintoista, koska sitä on helppo demonstroida yksinkertaisilla välineillä. Muutamien paristojen, johtimien ja lamppujen avulla voidaan tutkia erilaisia ilmiöitä. Samalla suurempien kokonaisuuksien, kuten sähkönsiirron hahmottaminen vaatisi enemmän perehtymistä asiaan.

Voisitko työskennellä sähköalalla?

Juho: Jatko-opiskelu- ja työsuunnitelmani ovat vielä avoinna ja kaikki mahdollisuudet otetaan huomioon.

Annika: Työ sähköalalla ei ole ollut mitenkään erityisesti suunnitteilla. Leppäkoskella vierailu avasi kuitenkin silmiä siitä, kuinka erilaisia työmahdollisuuksia sähköala tarjoaa.