Tiedotteet | Sähkönjakelu 25.04.2024

Leppäkosken Sähkö Oy:n verkkopalvelumaksut nousevat 1.6.2024 alkaen

Sähkön laadun ja häiriöttömyyden varmistamiseksi tehtävät sähkömarkkinalain edellyttämät investoinnit, tuleva sähkömittareiden vaihto sekä merkittävä kustannustason nousu vaikuttavat Leppäkosken Sähkö Oy:n hinnoitteluun. Leppäkosken Sähkö Oy:n verolliset verkkopalvelumaksut nousevat 1.6.2024 alkaen keskimäärin 6,5 %. Yhtiö on korottanut verkkopalvelumaksuja edellisen kerran 1.1.2021. Asiakaskirje verkkopalvelumaksuihin liittyvästä korotuksesta postitetaan asiakkaille kuluvalla viikolla. 

Tavoitteenamme on pitää hinnoittelu vakaana toimintaamme tehostamalla. Yli kolme vuotta sitten tehdyn edellisen hinnankorotuksen jälkeen sähköverkon rakentamiskustannukset ovat nousseet verkonrakennuksessa tarvittavien materiaalien ja palveluiden osalta 20–28 %.  

Verkkoyhtiöiden valvontamalli muuttui kuluvan vuoden alussa. Valmistauduimme hinnanmuutoksiin huolella etukäteen huomioiden myös uuden valvontamallin mukaiset vaatimukset. Päätimme toteuttaa korotuksen kesän kynnyksellä, koska kesällä sähkönkulutus on pienintä. Näin asiakkaillamme on aikaa varautua tulevaan kustannustason nousuun ennen syksyllä alkavaa lämmityskautta”, sanoo Leppäkosken Sähkö Oy:n verkkojohtaja Jukka Rajala. 

Tärkein tehtävämme on varmistaa asiakkaiden sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa 

Sähköyhtiöillä on keskeinen rooli Suomen huoltovarmuuden takaajana. Leppäkosken Sähkö Oy  toimittaa sähköä yli 30 000 asiakkaalle. Noin 4500 km pituisesta jakeluverkostamme on maakaapeloituna hieman yli puolet ja työ jatkuu lainsäädäntöön perustuen tulevina vuosina. Investoimme merkittävästi myös verkostoautomaatioon ja sähköasemiin, jotka osaltaan parantavat lain edellyttämää toimitusvarmuutta ja sähkön laatua. Vuosittaiset toimitusvarmuusinvestoinnit ovat noin viisi miljoonaa euroa.  

Ensi vuoden alussa aloitamme uuden sukupolven sähkömittareiden vaihdot koko verkkoalueellamme. Laitteet mahdollistavat mm. kotiautomaatioliitännän sekä reaaliaikaisemman ja tarkemman sähkönkulutusseurannan. Mittarinvaihdon kokonaisinvestoinnit ovat noin kuusi miljoonaa euroa. 

Edistämme alueellista elinvoimaisuutta 

Vihreän siirtymän investoinnit jakeluverkkoomme tulevat olemaan noin 1,5 miljoonaa euroa vuosittain. Näillä investoinneilla vastaamme asiakastarpeisiin muun muassa sähköisen liikenteen sekä hajautetun sähköntuotannon ja -varastoinnin osalta.  

Viimeisen 10 vuoden aikana yhtiö on investoinut sähkönjakeluverkkoon yli 70 miljoonaa euroa. Investointien vaikutus alueelliseen työllisyyteen on merkittävä. Rakennamme sähköverkkoa pääasiassa oman paikallisen henkilöstömme ja paikallisten urakoitsijoiden voimin. 

Korotuksen keskimääräinen vaikutus eri asiakasryhmillä

Asumismuoto Vuosikulutus Korotuksen vaikutus
Kerrostalo 1X25 A 1 500 kWh 1,56 €/kk
Omakotitalo 3X25 A 5 000 kWh 3,48 €/kk
Sähkölämmitteinen omakotitalo 3X25 A 16 000 kWh 7,60 €/kk

 

Lue lisää