Mistä kaukolämmön hinta muodostuu?

Kaukolämmön kokonaishinta koostuu perusmaksusta, energiamaksusta ja arvonlisäverosta. Energiamaksua maksetaan sen verran, kuin energiaa käytetään ja sillä katetaan mm. polttoaineen hankintakuluja.

Perusmaksulla varmistetaan häiriötön lämmöntoimitus, mm. kaukolämpöverkostoa ja tuotantolaitoksia rakentamalla sekä huoltamalla. Kaukolämmön perusmaksu perustuu kiinteistön tehon tarpeeseen. Normaalissa omakotitalossa tehontarve on noin 8-10 kW.

Kaukolämmön hintataso vaihtelee paikkakunnittain, sillä hintaan vaikuttavat kaukolämmön paikallinen verkostorakenne, tuotantolaitoksien koko ja ikä sekä käytettävät polttoaineet.

Liittymismaksut

Kaukolämmön liittymismaksu maksetaan vain kerran. Liittymismaksu muodostuu perusosasta, joka määräytyy kiinteistön sopimustehon mukaan sekä lisähinnasta, joka riippuu rakennettavan kaukolämpölinjan pituudesta. Liittymismaksu sisältää myös linjanrakennus- ja mittarointikulut työkustannuksineen.

Liittymismaksun perushinnassa ei ole huomioitu mahdollisia kallioisen maaston vuoksi tehtäviä räjäytystöitä tai tiealituksia. Näiden kustannukset lasketaan tapauskohtaisesti. Liittymismaksu ei myöskään sisällä asiakkaan omia laitteita. Liittymismaksu on arvonlisäveroton ja liittymis- ja myyntiehtojen mukaisesti palautuskelpoinen maksu.