Leppäkosken Energia Oy:n myymä sähkö tuotettiin vuonna 2018:

  • Uusiutuvat energialähteet 18,0 %
  • Ydinvoima 41,0 %
  • Fossiiliset energialähteet ja turve 41,0 %

Leppäkosken Energia Oy:n asiakkaiden ostaman sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:

  • Hiilidioksidi (CO2): 259,2 g/kWh
  • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 1,35 mg/kWh

Ominaispäästöt on laskettu myyjän kaiken asiakkailleen myymän sähkön tuottamisessa syntyneiden ominaispäästöjen keskiarvona. Laskennassa on käytetty Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen yhteydessä julkaistavia polttoainekohtaisia päästö- ja hapettumiskertoimia.

Sopiva sähkösopimus kaikkiin tilanteisiin

Leppäkosken myymä sähkö on tuotettu viereisen palstan alkuperätietojen mukaisesti, ellei asiakas ole halunnut ostaa uusiutuvasti tuotettua sähköä. Alla olevien linkkien kautta voit tutustua ympäristöystävällisiin sähkösopimuksiin.

Vihreä sähkösopimus kotiin

Uusiutuvasti tuotettua sähköä yritykselle