Tiedotteet | Sähkö 27.05.2019

Leppäkoskelle ennätystulos jo yhdeksännen kerran peräkkäin

Leppäkosken Sähkö -konserni teki ennätystuloksen jo 9. kerran peräkkäin. Emoyhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,2 % ollen nyt 20,9 (20,7) M€. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi emoyhtiössä merkittävästi FC Power Oy:n ja FC Energia Oy:n osakkeiden myynnin myötä ollen 10,3 (3,9) M€. Konsernin liikevaihto oli 50,7 (53,5) M€, jossa laskua edelliseen vuoteen 5,1 %. Konsernin liikevoitto oli 8,1 (6,4) M€ ja tulos 7,2 (4,6) M€. Omavaraisuusaste nousi 69 %:iin (62,2 %) ja maksuvalmius oli 1,2 (1,1). Konsernin tilikauden poistot olivat 5,9 (6,4) M€. Konsernitaseen loppusumma pieneni edellisestä vuodesta 4,2 M€ ja taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 111,8 M€.

Arvot ohjaavat toimintaa

Tuloksellisuuden lisäksi, asiakaskeskeisyys, vastuullisuus ja uudistumiskykyisyys ovat konserniyhtiöiden toiminnan kulmakiviä.

Asiakaskeskeisyys

Asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti asiakaspalvelukyselyllä, joka lähetetään kuukausittain yhtiössä asioineille. Vuonna 2018 asiakastyytyväisyys vuoden keskiarvolla mitattuna oli 4.10 (asteikolla 1-5) ja keskimääräinen suositteluprosentti 95.

Vastuullisuus

Leppäkoski – konserniyhtiöissä kiinnitetään erityisesti huomiota riskien arviointiin ja ennakoiviin toimiin. Tärkeä osa operatiivisten riskien hallintaa ovat esimerkiksi turvallisuushavainnot ja läheltä piti -ilmoitukset, joiden avulla työturvallisuutta kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella. Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Pitkäjänteinen ja määrätietoinen turvallisuuskulttuurin kehittäminen on kantanut hedelmää ja konsernissa saavutettiin kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä 1000 tapaturmattoman päivän rajapyykki.

Satavuotislahja ympäristön hyväksi

Leppäkosken Sähkö Oy täytti pyöreät sata vuotta kuluvan vuoden tammikuussa ja lahjoitti juhlan kunniaksi 10.000 euroa virtavesien ja taimenkantojen suojelutyöhön toimialueellaan. Lahjoitus kohdennettiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n VIRTA -hankkeeseen.

Uudistumiskykyisyys

Tulevaisuudessa energiaverkot ovat osa laajempaa ”energia-alustataloutta”, jossa alan toimijat vastaavat asiakkaiden tarpeellisiksi arvostamista energiapalveluista ja -ratkaisuista. Kertomusvuonna käynnistettiin energiaratkaisuliiketoiminta osaksi Leppäkosken Energian liiketoimintaa. Tavoitteena on mm. vastata digitalisoituvan elinympäristömme haasteisiin.

Sähköverkkotoiminnan oikeudellinen eriyttäminen

Leppäkosken Sähkö Oy on sähkömarkkinalain perusteella velvoitettu eriyttämään sähkönjakeluliiketoimintansa omaan yhtiöön. Energiaviraston päätöksen mukaan eriyttäminen tulee tehdä 1.1.2020 mennessä. Edellä mainitusta syystä seuraavassa yhtiökokouksessa päätetään emoyhtiön (nykyinen Leppäkosken Sähkö Oy) nimen muuttamisesta Leppäkoski Group Oy:ksi. Nykyinen nimi Leppäkosken Sähkö Oy siirtyy sähkönjakeluliiketoimintaa harjoittavan yhtiön nimeksi.

Varsinainen yhtiökokous

Leppäkosken Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.6. klo 13.00 Scandic Ikaalisten Kylpylän Ikaalinen Arenalla. Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan A-osakkeelle 2,55 euroa ja K-osakkeelle 2,45 euroa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315 tai juha.koskinen@leppakoski.fi

 

Leppäkosken Sähkö -konserni lyhyesti:

Emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy on keskittynyt sähkömarkkinalain tarkoittamaan jakeluverkkotoimintaan verkkoalueellaan sekä osakkuusyhtiöiden omistuksiin mm. energiantuotannossa. Leppäkosken Energia Oy harjoittaa sähkön myyntiä ja tuotantoa. Kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista vastaa Leppäkosken Lämpö Oy. DL Power Oy omistaa Hämeenkyrön Voima Oy:n osakkeet. Grid.vc Oy on energia-alan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin sijoittavan rahaston hallinnointiyhtiö.