Sähkönjakelu | Häiriötiedotteet 17.09.2020

Leppäkosken jakeluverkossa Aila-myrskyn aiheuttamat viat pääosin korjattu

Häiriötiedote

Leppäkosken jakelualueen keskijännitteinen runkoverkko on saatu lähes kokonaan korjattua. Tällä hetkellä sähköttömiä talouksia alueella on noin 400.

Runkoverkon korjaustöiden valmistuttua korjausmiehistö jatkaa pienjänniteverkon vikojen korjauksia asiakkailta saatujen ilmoitusten mukaan. Varsinkin viikonloppuna on odotettavissa lisää ilmoituksia pienjänniteverkon vioista, kesämökkiläisten käydessä tarkistamassa myrskyvahinkoja.

Kun kaikille asiakkaille on saatu sähköt palautettua, työ jatkuu johtojen päälle kallistuneiden puiden poistamisella.

Jos käyttöpaikalla ei ole sähköä, vaikka vikapalvelukartan mukaan pitäisi olla, kyseessä on todennäköisesti vika pienjänniteverkossa. Pyydämme tässä tapauksessa ilmoittamaan asiasta vikapäivystykseemme, puh. 03 4503 333, joka päivystää ympäri vuorokauden.

Asiakkaille maksetaan automaattisesti lakisääteistä vakiokorvausta sähkökatkon pituuden mukaisesti. Vakiokorvaukseen oikeuttavan keskeytyksen aika lasketaan alkaneeksi silloin, kun varsinaiset viankorjaustyöt esim. voimakkaan myrskytuulen vuoksi voidaan aloittaa turvallisesti. Lue lisätietoja vakiokorvauksista