Vakiokorvaukset sähkökatkoista

Asiakkaille maksetaan lakisääteistä vakiokorvausta sähkökatkon pituuden mukaisesti. Vakiokorvaukseen oikeuttavan keskeytyksen aika lasketaan alkaneeksi silloin, kun varsinaiset viankorjaustyöt esim. voimakkaan myrskytuulen vuoksi voidaan aloittaa turvallisesti.

Pienjännitevioissa keskeytysaika lasketaan siitä alkaen, kun asiakas on ilmoittanut viasta Leppäkoskelle tai tieto asiasta on saatu automaattisten järjestelmiemme kautta.

Korvaussumma perustuu asiakkaan vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Verkkopalvelumaksuihin sisältyvät perusmaksut, energiamaksut ja mittalaitemaksut veroineen (alv. ja sähkövero).

Vakiokorvaus maksetaan automaattisesti verkkopalvelumaksun hyvityksenä tulevissa laskuissa. Hyvityksen ajankohta riippuu asiakkaan laskutusrytmistä, mutta se maksetaan joka tapauksessa 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta.

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa. Jos keskeytys ulottuu kahdelle kalenterivuodelle, hyvitetään maksettava vakiokorvaus kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuvan keskeytysajan mukaisesti.

Näemme suoraan järjestelmistämme vakiokorvauksiin oikeutettujen asiakastiedot. Hyvitämme korvauksen automaattisesti sähkölaskussasi.

Keskeytysaika Osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
12-24 tuntia 10 %
24-72 tuntia 25 %
72-120 tuntia 50 %
120-192 tuntia 100 %
192-288 tuntia 150 %
yli 288 tuntia 200 %