Mitä verkkopalvelumaksu sisältää?

Sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta osasta: verkkopalvelun hinnasta, sähköenergian hinnasta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Asiakkaan maksama verkkopalvelumaksu sisältää sähkön siirtohinnan ja erilaisia veroja.

Verkkopalvelumaksulla (entinen siirtomaksu) katetaan sähköverkon ylläpito eli verkon kunnostaminen, kehittäminen ja uudistaminen sekä kokonaan uuden verkon rakentaminen. Maksuun sisältyvät myös ympärivuorokautinen vikapalvelu ja sähköverkon käytönvalvonta sekä vikojen korjaus kaikissa tilanteissa.

Verkkopalvelumaksulla asiakas saa käyttöönsä myös useita muita palveluita

Usein kysyttyä verkkopalvelumaksusta

Sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta osasta: verkkopalvelun hinnasta, sähköenergian hinnasta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta.

Sähköenergian myyntihinta sisältää sähkön tukkumarkkinoilla muodostuvan hankintahinnan lisäksi myyntikustannukset.

Asiakkaan maksaman verkkopalvelun kokonaishinta syntyy sähkön siirtohinnasta ja erilaisista veroista. Asiakas maksaa sähköveron verkkopalvelusta maksamansa laskun yhteydessä.

Tyypillisen kotitalouskäyttäjän sähkön loppuhinnasta siirtokulut veroineen ovat hieman yli puolet sähkön kokonaishinnasta. Tähän osuuteen ei voi vaikuttaa sähköenergiaa kilpailuttamalla, vaan kilpailuttaminen vaikuttaa sähkön hankintaan ja sen arvonlisäveroon.

Alla olevasta kaaviosta näet sähkön hinnan koostumisen kotitalouskäyttäjällä, jonka vuosikulutus on 5000-15 000 kWh (tilanne syyskuussa 2023).

 

Lähde: Energiavirasto.

Sähköverkon kustannuksista valtaosa on kiinteitä eli ne eivät riipu asiakkaiden sähkön kulutuksesta. Sähkö ei siirry koteihin ilman toimivaa sähköverkkoa. Merkittävä osa sähkönjakeluhinnasta kohdistuu verkon investointeihin ja ylläpitoon. Verkkopalvelumaksulla saat myös asiakaspalvelua ympäri vuoden, 24 tuntia vuorokaudessa toimivan vikapalvelun sekä vikojen korjauksen kaikissa tilanteissa.

Sähköverkkoyhtiöiden hintatasot vaihtelevat asiakasmääristä sekä sähköverkon rakenteesta ja sijainnista riippuen. Hinnat perustuvat alueen todellisiin kustannuksiin. Maaseudulla verkon pituus asiakasta kohden on suurempi tiiviisti asuttuihin kaupunkeihin verrattuna. Sähköverkkomme pituus käyttöpaikkaa kohden on 150 metriä, kun kaupunkiyhtiöillä se on kymmeniä metrejä.