Tiedotteet | Sähkö 14.11.2022

Leppäkosken Sähkö päivitti varautumissuunnitelmia yhdessä toimialueensa kuntien kanssa

Sähköpulaan varautuminen on nyt ajankohtaista. Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan katkaisemalla sähkönjakelu jakeluverkkoyhtiön toimesta. Leppäkosken Sähkö varautuu tulevan talven osalta sähköpulaan etenkin pitkien pakkasjaksojen aikana.

Sähköpulan sattuessa tilanne on ammattilaisten hallinnassa. Suomessa sähköpulatilanteiden hallintaa koordinoi kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Leppäkosken Sähköllä on mahdollista sähköpulaa varten varautumissuunnitelma, joka sisältää valmistellut ja harjoitellut toimenpiteet.

Kiertävät sähkökatkot mahdollisia

Mahdollisessa sähköpulatilanteessa kantaverkkoyhtiö Fingrid ilmoittaa jakeluverkkoyhtiöille tarpeen, paljonko tehoa tulee rajoittaa. Rajoitustoimet toteutetaan ns. kiertävinä katkoina, noin 2 tuntia kerrallaan. Tilanteen pitkittyessä katkoja voidaan joutua tekemään samalla alueella useammin kuin kerran. Katkoja jatketaan siihen saakka, kunnes Fingrid ilmoittaa sähköpulatilanteen päättyneen. Jakeluverkkoyhtiöt toteuttavat katkot ennalta suunnitellun ohjelman mukaisesti. ”Suunnitellut katkot suoritetaan laajoina maantieteellisinä alueina jakeluverkkoyhtiön runkoverkossa ja yksittäisiä käyttöpaikkoja ei voida rajata niiden ulkopuolelle. Tästä syystä on tärkeää, että myös sähkönkäyttäjät varautuvat katkoihin.” -Leppäkosken Sähkön käyttöpäällikkö Jukka Rajala kertoo.

Varautumispalaverit kuntien ja muiden toimijoiden kanssa

Leppäkoski järjesti loka-marraskuun vaihteessa varautumispalaverit toimialueensa kuuden kunnan kanssa, jotta kunnat voivat huomioida mahdollisen sähköpulan omissa varautumissuunnitelmissaan. Kuntien edustajien kanssa kartoitettiin mm. kriittiset sähkönkäyttöpaikat ja sovittiin toimenpiteistä varautumisen ja tiedottamisen osalta.

”Kuntien lisäksi olemme käyneet mahdollisen sähköpulan aiheuttamia toimia ja varautumista läpi alueemme muiden tärkeiden sidosryhmien, esimerkiksi pelastuslaitoksen kanssa” – Rajala kertoo.

Rajoitustoimet kohdennetaan kriittisyysluokittelun perusteella

Kuntien ja kaupunkien kriittiset käyttöpaikat, joita ovat esimerkiksi sairaalat, on tunnistettu ja ne on rajattu mahdollisuuksien mukaan rajoitustoimien ulkopuolelle. Keskeisiä ovat myös vesihuollon kohteet (esim. pumppaamot), joiden tulee varautua sähkönjakelun häiriöihin.

”On hyvä muistaa, että vaikka sekä Suomen kantaverkko että Leppäkosken paikallinen jakeluverkko ovat kunnossa ja säännöllisen huollon piirissä, saattaa esim. luonnonolosuhteista johtuvia yllättäviä sähkökatkoja esiintyä, vaikka varsinaiseen sähköpulaan ei jouduttaisikaan. Oma varautuminen sähkökatkoihin on siis aina syytä pitää kunnossa”. – Rajala toteaa.

Viestintä sähköpulassa

Kaikki mahdolliseen sähköpulaan liittyvä tiedottaminen pohjautuu Fingridiltä ja Työ- ja elinkeinoministeriöltä saatavaan aineistoon. Jakeluverkkoyhtiönä Leppäkosken tehtävänä on ohjeistaa omia asiakkaitaan, vastata asiakkaiden kysymyksiin sekä antaa tietoa varautumisesta ja sähkön säästöstä. Leppäkosken Sähkö Oy on päivittänyt omat rajoitus- ja tiedotussuunnitelmat.

“Jos sähköpula ei tule yllättäen, esim. vikaantumisen seurauksena, on varmaa, että siitä tiedotetaan etukäteen laajasti myös valtakunnallisissa medioissa. Paikallisia tiedotuskanavia ovat esimerkiksi Leppäkoski.fi -sivusto, paikallislehdet ja tekstiviestit. Lisäksi kannattaa aktivoida maksuton ”Keskeytysvahti” Leppäkosken Oma Energia -palvelussa, jolloin saa tekstiviestin matkapuhelimeen katkon alettua”- Rajala vinkkaa.

Miten kuluttajan kannattaa varautua?

”Sähköpulan syntymiseen voi vaikuttaa vähentämällä sähkönkäyttöä. Erityisen tärkeää on vähentää sähkönkäyttöä sellaisina ajankohtina, kun on ennakkoon tiedotettu kohonneesta sähköpulan riskistä” – Rajala sanoo. ”Sähkönkulutus on suurimmillaan yleensä arkiaamuina klo 7–10 ja alkuillasta klo 16-20. Sähkönkäyttöä voi pyrkiä siirtämään muihin ajankohtiin. Pienilläkin sähkönsäästötoimenpiteillä on vaikutusta, kun suuri määrä ihmisiä osallistuu”.

Lisätietoa sähköpulasta ja varautumisesta löytyy mm. leppakoski.fi/sahkopula

Sähkönsäästövinkkejä tarjoaa mm. Astetta Alemmas -kampanja
Varautumiseen saa tietoa mm. 72tuntia.fi -sivustolta