Tiedotteet 01.07.2020

Leppäkoski modernisoi asiakaspalvelu­järjestelmänsä

Osana digistrategiaa Leppäkoski Groupissa on aloitettu laaja asiakastietojärjestelmän, mittaustieto- ja tasehallintapalveluiden sekä laskutuksen elinkaaripalvelujen toimittaja- ja järjestelmäuudistushanke.  Sähkömarkkinalain muutokseen vastaamisen lisäksi uudistuksen tavoitteena on tehostaa asiakaspalveluprosessia ja sitä kautta parantaa asiakkaiden palvelukokemusta entisestään. Uuden järjestelmän investointi- ja  elinkaarikustannukset ovat miljoonaluokassa.

Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmäuudistus koskee Leppäkosken Energia Oy:n sähkönmyyntiliiketoimintaa ja Leppäkosken Sähkö Oy:n jakeluverkkoliiketoimintaa.  Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä tämän vuoden puolella.  Vuoden 2021 aikana uudet järjestelmät otetaan käyttöön myös Leppäkosken Lämpö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnassa.

”Modernin asiakaspalvelujärjestelmän avulla voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin mm. tarjoamalla palveluita uusissa kanavissa laajennetuin aukioloajoin. Lisäksi se vapauttaa aikaa ja resursseja, mikä osaltaan lisää kilpailukykyämme”, kertoo Leppäkosken Energia Oy:n myyntijohtaja Juha Koskela.

”Konsernin digistrategia harppaa järjestelmähankkeen myötä ison askeleen. Hyvin toimiva asiakaspalveluprosessi on keskeisimpiä toimintojamme ja toimintavarmat järjestelmät lisäävät kilpailukykyä, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, joka on myös yksi arvoistamme”, Koskela jatkaa.

Järjestelmähankkeen taustalla on myös varautuminen sähkömarkkinalain edellyttämän kaikkia energiayhtiöitä koskevan Datahub-järjestelmän käyttöönottoon.  Vuoden 2022 alussa käyttöönotettava valtakunnallinen Datahub-järjestelmä on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä.

Leppäkoskelle uuden asiakastietojärjestelmän toimittaa CGI ja mittaus- ja tasehallintapalvelut Rejlers Oy. Laskutus- ja elinkaaripalveluiden toimittajaksi on valittu Lowell Oy.

ICT-projektipäälliköksi nimitetty Greetta Arha

Järjestelmäuudistusprojektista vastaa ICT-projektipäällikkö, hallintotieteiden maisteri Greetta Arha, joka aloitti Leppäkoskella 15.4.2020. Greetta Arha valmistui Tampereen yliopistolta Taloustieteiden laitokselta vuonna 2008. Hänellä on 12 vuoden työkokemus energia-alalta sähkömarkkinoiden liiketoimintaprosesseista, asiakastietojärjestelmän kehittämisestä ja asiakkaiden tuote- ja palvelukehityksestä mm. pääkäyttäjänä ja projektipäällikkönä.

Lue projektipäällikkö Greetta Arhan blogi

 

Lisätietoja: myyntijohtaja Juha Koskela, puh. 044 750 3355