Tiedotteet | Sähkö 03.02.2022

Mikä Datahub?

Teksti: Fingrid Oyj / Kuva: Shutterstock

Sähkönkäyttöön liittyviä tietoja tullaan sähkömarkkinalain mukaisesti siirtämään yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään, Datahubiin. Miten yhteinen järjestelmä helpottaa asiakkaiden arkea?

Suomessa on kaikkiaan 3,7 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa. Jokaisesta sähkönkäyttöpaikasta löytyy jakeluverkkoyhtiön ja sähkönmyyjän järjestelmistä paljon tietoa, kuten sähkönkäyttöpaikan omistajan tai haltijan yhteystiedot ja käyttöpaikan kulutustiedot. Tietoa sähkönkäyttöpaikoista ja asiakassuhteista on ollut hajautettuina eri yritysten omiin järjestelmiin ja tieto on vaihtunut niiden välillä hitaasti. Esimerkiksi sähkönmyyjää vaihdetaan Suomessa vuosittain noin 400 000 kertaa.

Tätä tiedonvaihtoa selkeyttämään ja nopeuttamaan on kehitetty yhteinen järjestelmä – Datahub. Järjestelmä tulee parantamaan niin sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän ja sähkönsiirrosta vastaavan osapuolen toimintaa, kun erilaiset sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat sijaitsevat yhdessä paikassa ja ovat kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti.

Miten yhteinen järjestelmä helpottaa asiakkaiden arkea?

Tietojen keskittäminen eri toimijoiden järjestelmistä yhteen paikkaan parantaa kaikkien sähkönkäyttäjien saamaa palvelua. Sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat entistä nopeammin eri toimijoiden saatavilla ja se näkyy entistä nopeampana ja sujuvampana asiakaspalveluna. Esimerkiksi sähkönmyyjän vaihtaminen tulee olemaan entistä nopeampaa.

Yhteinen järjestelmä mahdollistaa myös uudenlaisten sovellusten kehittämisen sähkönkäyttäjien hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan liittyen.

Ovatko tiedot turvassa?

Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat erityisen tärkeässä roolissa järjestelmää kehitettäessä. Henkilötiedot ja sähkönkäyttöpaikan tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa
vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän toimiminen edellyttää, että tiedot sähkönkäyttöpaikoista ja asiakkaista löytyvät järjestelmästä oikein. Varmistaaksemme turvallisen tiedonvaihdon on jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja voitava yksilöidä varmasti. Asiakastietojen yksilöintiin käytetään kuluttaja-asiakkaiden osalta henkilötunnusta ja yritysten osalta y-tunnusta.

Miten voi tarkistaa järjestelmään tallennetut tiedot?

Sähkönkäyttäjällä tulee olemaan mahdollista katsoa omat järjestelmään tallennetut tietonsa asiakaspalveluportaalin kautta oman sähköyhtiön sähköisten palveluiden lisäksi. Palvelusta tulee näkemään omien henkilötietojensa lisäksi myös sähkönkäyttöön liittyvät asiakastiedot. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi-palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista. Henkilötunnus takaa asiakkaalle pääsyn Datahubin asiakasportaaliin ja tätä kautta asiakas pääsee näkemään omia tietojaan Datahubissa sekä valtuuttamaan osapuolet omiin tietoihinsa.

 

Lyhyesti Datahubista

Datahub otetaan käyttöön Suomessa 21.2.2022

1. Sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot ja käyttöpaikan asiakastiedot, tullaan sähkömarkkinalain mukaisesti siirtämään yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään, Datahubiin.

2. Yhteinen järjestelmä parantaa ja nopeuttaa sähkönkäyttäjän saamaa palvelua tiedonvaihdon eri osapuolten välillä ollessa reaaliaikaista.

3. Sähkönkäyttäjällä on mahdollista seurata oman tai omien sähkönkäyttöpaikkojensa kulutustietoja yhdestä järjestelmästä jakeluverkko- ja sähkönmyyntiyhtiöstä riippumatta.

4. Tietoturva ja yksityisyydensuoja on varmistettu ja tietoihin on pääsy vain niillä, joilla siihen on oikeus. Kun tiedot löytyvät yhdestä paikasta, myös niiden jäljitettävyys on helpompaa.

5. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

 

Olemme päivittäneet Leppäkosken Sähkön tietosuojaselosteen huomioimaan Fingridin keskitetyn Datahub-tiedonvaihtojärjestelmän sekä siihen liittyvät tietojen käsittelykäytännöt.