Vinkit 23.02.2021

Talotohtori 2.0 – energiansäästöä mukavista olosuhteista tinkimättä

Talotohtori 2.0 on järjestelmäriippumattomasti toimiva käyttöliittymä ja digitaalinen alusta, jonka avulla saadaan aikaiseksi kustannussäästöjä. Siihen voidaan helposti liittää muut rakennusautomaatiojärjestelmät ja IoT-sensorit ja sen kautta tuottaa laajasti palveluita yhtenäisellä käyttäjäkokemuksella. 

Talotohtorin takana olevan yrityksen Enermix Oy:n toimitusjohtaja Sami Vatasen mukaan palvelu tarjoaa laajoja hyötyjä kohderyhmilleen. 

”Energiayhtiöille tarjoamme älyohjattua alustaa, erityisesti kaukolämpöä varten, jonka avulla tuotantokapasiteettia voidaan optimoida kiinteistöjen oikean tarpeen mukaan.” 

Huolto- ja kiinteistöyhtiöille sekä taloyhtiöille merkittävin etu on yhtenevä käyttöliittymä, jonka alle aiemmat, vaihtelevat automaatiojärjestelmät voidaan tuoda. 

”Vanhaa järjestelmää ei tarvitse poistaa, tuomme alustan niiden päälle. Tärkeää on skaalautuvuus, uusia järjestelmiä ei tarvitse rakentaa jatkuvasti. Talotohtorin tuominen osaksi kokonaisuutta on vaivatonta ja edullista”, Vatanen kuvailee. 

Samalla käytöstä tulee helpompaa esimerkiksi huoltoa tekeville. Tyypillisesti taloteknisten järjestelmien käyttöliittymät ovat todella vaihtelevia, Talotohtori tuo yhdenmukaisuudellaan helpotusta työhön. 

Loppukäyttäjälle tärkein hyöty on totta kai optimaaliset asuinolosuhteet ja kiinteistön energiankulutuksen säästö.

Läpinäkyvyyttä ja liiketoimintamahdollisuuksia energiankulutukseen

Talotohtorin avulla myös läpinäkyvyys kasvaa ja sen myötä esimerkiksi ennakoiminen on aiempaa helpompaa. Lisäksi yhä tärkeämmäksi asiaksi noussut tietoturva on varmasti kunnossa. 

”Reaaliaikaisen ja läpinäkyvän raportoinnin avulla voidaan ennakoida esimerkiksi huoltotöitä ja nähdä, jos jossain on edessä laiterikko. Talotohtori voi toimia myös tietoturvan osalta palomuurina, kun käytössä on paljon laitteita, jotka ovat suoraan yhteydessä verkkoon ja joiden tietoturvatasosta ei ole takeita”, Vatanen kertoo. 

Talotohtorin käyttöönottaneiden asiakkaiden mukaan järjestelmä lisää tiedolla johtamisen mahdollisuuksia. Enää laitteiden kunnon tai olosuhteiden tarkkailuun ei tarvita pitkän linjan ammattilaisen osaamista. Talotohtorin kautta tieto on helposti nähtävissä esimerkiksi olosuhdeindeksin avulla. 

Kustannussäästön ohella palvelu mahdollistaa uutta liiketoimintaa. 

”Kun esimerkiksi kiinteistöhuoltoliike saa näkymän kaikkiin kohteisiin, se voi samalla tarjota esimerkiksi olosuhdepalveluja loppukäyttäjille tai samoin energiayhtiö taloyhtiölle”, Vatanen summaa. 

Talotohtorin nettisivut

 

Juttu on julkaistu alun perin Talouselämän Menestyvä liike-elämä & innovaatiot -lehdessä.

Energiaratkaisuja Leppäkoskelta

Talotohtorin ohella tarjoamme muita räätälöityjä energiaratkaisuja yrityksille ja taloyhtiöille. Tutustu varatehoratkaisuihin, sähköautojen latauspisteisiin ja aurinkosähköön.