Tiedotteet | Sähkö 11.09.2018

Tuotantotukilain mukaisten liittymistarjousten antaminen

Uusiutuvan energian tuotantotukilain muutos tuli voimaan 25.6.2018. Lain mukaiseen tarjouskilpailuun osallistuvien tuottajien tulee jättää tarjoukset Energiavirastolle 15.11.-31.12.2018 välisenä aikana, jonka jälkeen energiavirasto aloittaa tarjouksien käsittelyn.

Sähkön tuottaja joka on osallistumassa tuotantotukilain mukaiseen kilpailutukseen ja voimalaitoksen liittyminen on suunniteltu tapahtuvan Leppäkosken Sähkön jakeluverkkoon, tulee toimittaa liittymistarjouspyyntö Leppäkosken Sähkölle 2.10.2018 mennessä. Tämän jälkeen Leppäkosken Sähkö käsittelee liittymistarjouspyynnöt kootusti ja toimittaa liittymistarjoukset pyytäjille 15.11.2018 mennessä. Liittymistarjouspyyntö pyydetään tekemään liitteen lomakkeella.

Liitteet:
liite 1 Energiaviraston tiedote 16.7.2018
liite 2 Lomake tarjouspyyntöjen jättämistä varten

Lomake pyydetään toimittamaan osoitteeseen: asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi