Vinkit 20.08.2020

Tuusulan asuntomessualue energiaratkaisujen edelläkävijänä

Teksti: Ari J. Vesa, Adato viestintä
Kuvat: Kari Kohvakka, Asuntomessut

Tuusulan asuntomessualueen energiaratkaisuissa on panostettu energiatehokkuuteen. Kun tavoitteena on ollut myös paikalliset ja uusiutuvat energiaratkaisut, on kaukolämpö suurin energiamuoto messualueella. Kaukolämpö onkin asukkaille ja kiinteistöille helppo tapa siirtyä hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä, lämpöyhtiöiden panostaessa niihin tuotannossaan.

”Messukohteista 80 prosenttia hyödyntää uusiutuvia energialähteitä lämmitykseen”, kertoo Tuusulan kunnan projektipäällikkö Katerina Zaitseva. Asuntomessualueen lämmitysratkaisuista yleisin on kaukolämpö yhdessä poistoilmalämpöpumppujen kanssa. Molempien osuus lämmitysratkaisuista on noin 30 prosenttia. Uusiutuvien energialähteiden 80 prosentin osuus alueella mahdollistuu kaukolämmön ja lämpöpumppuratkaisujen ansiosta.

Tuusulan Rykmenttipuiston hiilineutraali kaukolämpö tuotetaan biovoimalaitoksella, jossa poltetaan muuhun käyttöön kelpaamatonta metsähaketta sekä hevostalleilta kerättävää hevosten kuivikelantaa. Tämä ratkaisu on hyvä esimerkki kaukolämmöntuotannon monipuolisuudesta ja jatkuvasta kehitystyöstä uusien, hiilineutraalien tuotantotapojen käyttöönottamisessa. Valtaosa suomalaisista lämpöyhtiöistä tuottaa asiakkaille lämmön ympäristöystävällisesti ja hiilineutraalisti.

Nykyaikaisella asuntomessualueella on huomioitu asukkaiden tarpeet, asumisen kustannukset ja uusien innovaatioiden pilotointi. Tavoitteena on kehittää rakentamisen ja asumisen kehittyminen yhä ympäristöystävällisemmäksi.

Asuntomessukohteille laskettu hiilijalan- ja kädenjäljet

Ensimmäistä kertaa messuhistoriassa on laskettu kohteille hiilijalanjäljet ja hiilikädenjäljet. Kokonaistuloksessa lasketaan talojen tuotevaiheen, rakentamisen, käytön ja elinkaaren loppuvaiheen ympäristövaikutukset. Kestävään rakentamiseen on panostettu siis messualueen suunnittelun alkumetreiltä saakka.

Kuva: Asuntomessujen oheiskohteena on tulevaisuuden huoltoasema, jossa näkyy tulevaisuuden liikenteen kehityssuunta, sähköautojen lisääntyminen ja latauspaikkojen tuleminen osaksi huoltoasemia.

”Tarjosimme myös pientalorakentajille mahdollisuuden lajitella ja kierrättää rakennusaikaiset jätteet. Alueella on toteutettu myös integroituja aurinkopaneeliratkaisuja sekä pien- että kerrostaloissa. Tulevaisuuden tarpeet on otettu huomioon myös rakentamalla alueelle sähköautojen latauspisteitä. Esimerkiksi kerrostalokohteissa löytyy lähes jokaisen autopaikan yhteydessä sähköauton latausmahdollisuus”, korostaa Zaitseva.

Asukkailla on myös mahdollisuus käyttää sähköistä yhteiskäyttöautoa. Kerrostalokohteista löytyy myös sähköpyörien latauspisteitä. Asuntomessutaloihin, ratkaisuihin ja alueeseen voi tutustua elokuun ajan Tuusulassa, varaamalla liput etukäteen asuntomessujen nettisivuston kautta.

Lisätiedot: www.asuntomessut.fi