Vinkit 09.09.2020

Varmista turvallisuus aurinkosähköjärjestelmää valitessasi

Teksti: Ari J. Vesa, Adato viestintä

Aurinkosähköjärjestelmät, eli aurinkovoimalat, ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosina. Järjestelmien koot vaihtelevat yritysten laajoista järjestelmistä kotien, mökkien ja kulkuneuvojen järjestelmiin. Järjestelmiä hankittaessa kannattaa varmistaa, että asennus tehdään oikein. Esimerkiksi oma sähköyhtiö on turvallinen kumppani aurinkovoimalan hankinnassa, Leppäkoskelta saat aurinkopaneelit luotettavasti.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut ilmoituksia virheellisistä ja ammattitaidottomista aurinkosähköjärjestelmien asennuksista. Tukes muistuttaa, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa on huomioitava niiden eritysvaatimukset ja käytettävä järjestelmiin perehtynyttä sähköalan ammattilaista.

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti. Pahimmillaan näissä asennuksissa on ollut tulipalon vaara. Asennusten dokumentoinnissa, kuten käyttöönottotarkastuspöytäkirjoissa ja piirustuksissa, on myös havaittu epäselvyyksiä.

– Järjestelmien asennuksia on tehty ilman sähkötöihin vaadittavaa oikeutta niin, että sähköurakoitsija on tehnyt ainoastaan kaapeleiden kytkennät. Tällainen toiminta ei ole säädösten mukaista, sanoo Tukesin ylitarkastaja Esko Iivonen.

– Verkkoon liitettävä aurinkosähköjärjestelmä on asennuskokonaisuus, jonka oikeasta asennustavasta ja turvallisuuden varmistavasta käyttöönottotarkastuksesta vastaa sähköurakoitsija, Iivonen muistuttaa.

Uudet tekniikat herättävät kysymyksiä

Tukesille on tullut paljon kyselyitä aurinkosähköasennuksista niin sähköalan ammattilaisilta kuin kuluttajiltakin. Kysymykset liittyvät usein sähköasennusoikeuksiin, järjestelmiä koskeviin teknisiin vaatimuksiin ja siihen, mitä kuluttajan on huomioitava aurinkopaneelien hankintaa suunnitellessaan.

Aurinkosähköjärjestelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään: itsenäisesti niin sanotusti saarekekäytössä toimivat järjestelmät ja jakeluverkon kanssa rinnakkain toimivat.

Itsenäinen järjestelmä

Itsenäisiä järjestelmiä asennetaan esimerkiksi kesämökeille ja rakennuksiin, joilla ei ole sähköliittymää. Tällaiset järjestelmät toteutetaan yleensä 12V/24V DC-järjestelmänä, eivätkä ne tällöin vaadi erillistä oikeutta sähkötöihin.

Riittävät perustiedot ja asennusohjeiden noudattaminen ovat silti välttämättömyys. Vastuu turvallisesta toteutuksesta on asentajalla.  Kuluttajan kannalta varminta olisi hankkia valmis pakettiratkaisu, jossa järjestelmän valmistaja on valinnut turvalliset ja yhteensopivat komponentit.

Sähköverkon kanssa rinnakkain toimiva järjestelmä

Sähköverkon kanssa rinnakkain toimiva, esim. asuinkiinteistön tai maatilan sähköverkkoon liitettävä aurinkosähköjärjestelmä on asennuskokonaisuus, joka edellyttää tekijältään oikeutta sähkötöihin.

Aurinkosähköjärjestelmän jakeluverkkoon liittämiseen tarvitaan lisäksi lupa omalta jakeluverkkoyhtiöltä. Kannattaa kysyä aurinkosähköjärjestelmää myös omalta sähköyhtiöltä.

Huolehdi että saat käyttöönotosta pöytäkirjan!

Aurinkosähköjärjestelmille tehdään aina ennen niiden käyttöönottoa ja toiselle luovuttamista käyttöönottotarkastus, josta laadittu pöytäkirja annetaan sähköasennusten haltijalle. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on urakoitsijan kirjallinen vakuutus siitä, että järjestelmä on toteutettu kaikilta osin sitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa pitää olla mittausten ja testausten tulokset sekä Tukesin rekisteristä löytyvän, asennuskokonaisuudesta vastaavan sähköurakoitsijan ja vastuuhenkilön, eli sähkötöiden johtajan, tiedot.

Aurinkosähköjärjestelmissä samoja riskejä kuin sähköjärjestelmissä

Tiedossa olevien aurinkosähköjärjestelmien aiheuttamien sähkövahinkojen määrä on melko vähäinen. Järjestelmien lisääntyessä on turvallisuuteen kuitenkin kiinnitettävä jatkuvaa huomiota.

Tiedossa olevia syttymissyitä ja esiin tulleita palovaarallisia vikaantumisia ovat viat kaapeloinneissa, liitoksissa ja järjestelmän akustopalot. Yleisiä syttymissyitä ovat järjestelmien vikaantuminen mekaanisen vaurion seurauksena, lintujen ja jyrsijöiden aiheuttamat vauriot sekä huolimattomat tai omatoimiset asennukset ja kunnon seurannan puute.

 

Aurinkopaneelit Leppäkoskelta luotettavasti

Leppäkoski auttaa aurinkopaneelien ja oman aurinkovoimalan hankinnassa. Saat aurinkopaneelit helposti laitetoimituspakettina tai valmiiksi asennettuna. Tee tarjouspyyntö sitoumuksetta, autamme sinua paneelien valinnassa!

Lue lisää Leppäkosken aurinkopaneeleista

Tilaa uutiskirjeemme –
pysy ajantasalla energia-asioista

Saat uutiskirjeemme noin kerran kuukaudessa.