Vinkit | Sähkö 20.01.2022

Äly tuo sähköverkkoihin uutta

Teksti: Ari J. Vesa, Adato
Kuva: Shutterstock

Sähköntuotannon uudet päästöttömät tuotantotavat ja häiriöttömän sähkönjakelun tärkeys ovat tuoneet verkkopalveluille uusia vaatimuksia. Vaatimuksiin vastataan esimerkiksi älyllä, verkkojen digitalisoinnilla.

Älyä on tullut pienjänniteverkkoon, jolla sähköä toimitetaan sähköasemilta koteihin ja muihin kulutuskohteisiin. Ensi askeleet on otettu sähkömittareiden etäluentaan siirryttäessä ja kuluvan vuosikymmenen aikana mittarit tullaan vaihtamaan uuden sukupolven älymittareihin, jotka tarjoavat entistä tarkempaa mittaustietoa ja lisäominaisuuksia.

Kohdekohtaisen kulutuksen hakeminen sähkön laskutuksen tarpeisiin sekä taseselvitykset ovat olleet käytössä jo vuosia. Jo nyt sähköverkoista saadaan entistä enemmän tietoa, jonka avulla pystytään havaitsemaan verkon vikatilanteet entistä aiemmin.

Parhaimmillaan vikatilanteisiin pystytään tulevaisuudessa reagoimaan jopa ennen kuin asiakkaat huomaavat mitään tapahtuneen.

Hyötyä etenkin haja-asutusalueilla

Tietojen lukeminen asiakkaan mittarin kautta tuo hyötyä etenkin haja-asutusalueille, joissa sähköä siirretään edelleen ilmajohtojen avulla. Kun mahdolliset viat havaitaan ennakkoon, pystytään jopa välttämään verkosta johtuvia häiriöitä. Sähkökatkojen ennaltaehkäisy paranee ja korjaustyöt tapahtuvat sujuvammin.

Digitalisoitua sähköverkkoa voidaan hyödyntää monin tavoin. Aiemmin suositun yö-päiväohjauksen sijaan voidaan seuraavan sukupolven mittareiden avulla asiakkaan ja sähkönmyyjän välille solmia sopimus, jossa kulutusta ohjataan aikoihin, jolloin sähkönhinta on halvimmillaan.

Tämä tuo hyötyjä esimerkiksi sähkölämmitetyille pientaloille ja sähköautoa lataaville. Käytännössä sähköauto voi olla kaiken aikaa kytkettynä sähköverkkoon, mutta sitä ladataan vain, kun sähkön hinta on alhaisimmillaan. Luonnollisesti sähköä on saatavilla tarvittaessa koko ajan.

”Uuden sukupolven mittarit mahdollistavat myös mittaustiedon hyödyntämisen asiakkaan kotiautomaatiojärjestelmissä standardoidun, avoimen rajapinnan kautta”, kertoo käyttöpäällikkö Jukka Rajala Leppäkosken Sähköstä.

Aurinkosähkön hyödyntäminen helpottuu

Digitalisoituja verkkoja voidaan käyttää myös aurinkopaneelien tuottaman sähkön parempaan hyödyntämiseen. Tasejakson sisäinen ns. tuntinetotus, parantaa sähköntuotannon kannattavuutta pientuotantokohteissa. Lisäksi esimerkiksi taloyhtiössä voidaan muodostaa energiayhteisö, jossa yhteisten paneelien tuottama aurinkoenergia käytetään kaikkien yhteisön jäsenten eduksi, ei vain taloyhtiön kulutuskohteissa. ”Leppäkosken Sähkö mahdollistaa asiakkailleen pientuotannon tuntinetotuksen sekä energiayhteisöjen hyvityslaskentapalvelun”, kertoo Rajala.

Lue lisää hyvityslaskentapalvelusta.

Verkon uusien ominaisuuksien odotetaan lisäävän kiinnostusta rakentaa entistä suurempia aurinkopaneelikokonaisuuksia.

Lue lisää aurinkosähköstä.