Energiayhteisö mahdollistaa uusiutuvan aurinkoenergian hyödyntämisen myös taloyhtiön asukkaille

Taloyhtiöt ovat voineet aikaisemmin käyttää tuottamaansa aurinkosähköä vain kiinteistön yhteisissä tiloissa. Uuden energiayhteisön hyvityslaskentapalvelun avulla myös asunnoissa on nyt mahdollista hyödyntää taloyhtiön omien aurinkopaneelien tuottamaa sähköä. Tuotettu aurinkosähkö pienentää asukkaiden sähkölaskuja verkkopalvelumaksun, energiamaksun ja verojen osalta.

Tuotettu aurinkosähkö vähentää ensisijaisesti taloyhtiön kiinteistön sähköenergiaa. Ylijäänyt aurinkosähkö jaetaan energiayhteisön jäsenille heidän ilmoittamiensa yhteisön jakosuhteiden mukaisesti. Taloyhtiön tuottama sähkö voidaan jakaa yhteisön jäsenille laskennallisesti ilman, että sähkömittarien kytkentöihin tarvitsee tehdä muutoksia.

Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelun käyttöönoton edellytykset

 1. Energiayhteisön kaikki sähkönkäyttöpaikat ovat yhden liittymissopimuksen piirissä.
 2. Energiayhteisön sähkönkäyttöpaikat sijaitsevat samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä.
 3. Energiayhteisön sähkönkäyttöpaikkojen tulee olla Leppäkosken Sähkön verkkopalvelusopimusten ja sähkön mittauksen piirissä.
 4. Pientuotantolaitteisto kytketään sähköliittymän kiinteistökäyttöpaikan sähkömittauksen taakse.

Energiayhteisön perustaminen ja hyvityslaskentapalvelun käyttö on ilmaista sekä taloyhtiöille että asukkaille.

Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelun avulla haluamme edistää taloyhtiöiden mahdollisuutta tuottaa ja hyödyntää uusiutuvaa aurinkosähköä.

Näin perustat energiayhteisön

Energiayhteisö tekee kartoituksen sopivasta järjestelmästä ja kilpailuttaa laitteiston.

Lue lisää aurinkopaneeleista

Energiayhteisön yhtiökokous päättää energiayhteisön perustamisesta ja aurinkojärjestelmän hankkimisesta.

Laitteiston toimittaja tekee asennukset ja ilmoittaa sähköyhtiölle tuotannon liittämisestä jakeluverkkoon.

Lue lisää tuotannon liittämisestä

Energiayhteisö tekee sopimuksen ylijäämäsähkön myymisestä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa.

Täytä oheiseen pdf-liitteeseen energiayhteisön jäsenten tiedot ja liitä se perustamisilmoitukseen.

Energiayhteisön jäsenet

Energiayhteisön edustaja tekee ilmoituksen energiayhteisön perustamisesta. Kyseessä voi olla esimerkiksi taloyhtiön isännöitsijä tai hallituksen valtuuttama henkilö.

Tee perustamisilmoitus

Leppäkosken Sähkö perustaa energiayhteisön ja ilmoittaa energiayhteisön olevan perustettu.

VALMIS!

Nyt koko energiayhteisö voi nauttia uusiutuvasta aurinkoenergiasta!

Lisätietoja

Puh. 03 4503 501 tai sähköpostitse
liittymamyynti(at)leppakoski.fi

Sopimusehdot

Palvelukuvaus ja sopimusehdot

Verkkopalveluhinnasto

Verkkopalveluhinnasto 31.5.2024 saakka

Verkkopalveluhinnasto 1.6.2024 alkaen

Usein kysytyt kysymykset hyvityspalvelusta

Hyvityslaskentapalvelu on huoneistokohtainen, eli se on liitetty käyttöpaikkaan. Sähkönmyyntisopimuksella tai sen vaihtumisella ei ole vaikutusta hyvityslaskentapalvelun toimivuuteen eli voit vapaasti valita itsellesi sopivimman sähkönmyyntisopimuksen.

Hyvityslaskentapalvelu on huoneistokohtainen, eli sähköverkkoyhtiön termein käyttöpaikkakohtainen. Asukkaan vaihtuessa hyvityspalvelu jatkuu automaattisesti, kun  uusi asukas solmii sähkösopimuksen kyseiseen huoneistoon. Asukkaan vaihdosta ei tarvitse ilmoittaa erikseen sähköverkkoyhtiölle.

Hyvityslaskentapalvelun käyttö on ilmaista sekä taloyhtiöille, että asukkaille. Hyvityslaskentapalvelun avulla haluamme edistää taloyhtiöiden mahdollisuutta tuottaa ja hyödyntää uusiutuvaa aurinkosähköä.

Mikäli jako-osuuksiin perustuvan hyvityslaskennan jälkeen jää tuotettua sähköä syötettäväksi sähköverkkoon, se kirjataan sähköverkkoon syötettävänä ylijäämäsähkönä, joko kokonaisuudessaan sille sähkönkäyttöpaikalle, jossa tuotanto sijaitsee tai kullekin Energiayhteisöön kuuluvalle sähkönkäyttöpaikalle jako-osuuden mukaisesti. Energiayhteisön tulee ilmoittaa kumpaa jakotapaa yhteisössä halutaan käyttää.

Usein kysytyt kysymykset aurinkosähköstä

Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyenergiaan, joka muutetaan sähköksi aurinkopaneelien aurinkokennoissa. Aurinkosähköjärjestelmä sisältää useita aurinkopaneeleita sekä invertterin, jolla sähkö muutetaan kiinteistön ja sähköverkkoyhtiöiden, kuten Leppäkosken Sähkö Oy:n, sähköverkkoihin sopivaksi. Aurinkokeräin taas muuttaa auringon säteilyä teknisesti käyttökelpoiseksi lämmöksi.

Aurinkosähköjärjestelmiä myydään pääsääntöisesti avaimet käteen -toimituksina. Usein suunnittelun ja rakentamisen lisäksi palveluun sisältyy tarvittavien lupa-asioiden selvittäminen.

Aurinkosähköjärjestelmän hankintaa suunniteltaessa tulee olla ensin yhteydessä paikalliseen sähköverkkoyhtiöön. Joissain kunnissa tulee hakea myös toimenpidelupa rakennusvalvonnalta. Tarjoukset järjestelmistä kannattaa kysyä useammalta paneelitoimittajalta, sillä aurinkosähköjärjestelmien hinnoissa, takuuajoissa ja teknisissä ratkaisuissa voi olla suuriakin eroja. Tarjouksen sisältöön ja peruutusehtoihin kannattaa perehtyä ajan kanssa, sillä sopimusepäselvyyksien vuoksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on joutunut käymään jo solmittuja kauppoja läpi.

Huomioithan seuraavat asiat aurinkovoimalaa hankkiessasi ja tarjouspyyntöä tehdessäsi:

 • kotikunnan lupakäytännöt
 • sähköverkkoyhtiön vaatimukset järjestelmälle
 • kiinteistön rakennusten sijainti
 • rakennusten kattojen muoto, kaltevuus ja materiaali
 • kiinteistön sähkön vuosikulutus
 • kiinteistön säännöllinen sähkötehon tarve.

Parhaan hyödyn aurinkosähköstä saa, kun tuotetun sähkön pystyy kuluttamaan itse. Näin syntyy säästöä sekä siirto- että energiamaksuissa. Taloussanomien artikkelissa Motivan asiantuntija Milja Aarni kertoo lisää aurinkopaneelien oikean koon suunnittelusta ja sähkönkäytön ajoituksen tärkeydestä omaa aurinkovoimalaa harkitessa.

Aina kiinteistön sähkön tarve ei ole kuitenkaan yhtä suurta kuin sähköntuotanto. Tällöin tuotannon ylijäämä voidaan myydä sähkönmyyjälle erikseen tehtävän ostosopimuksen mukaisesti. Sähkönmyyjä hyvittää ylijäämätuotannon laskutuksen yhteydessä. Hyöty on tällöin kuitenkin huomattavasti pienempi kuin itse käyttäen, sillä hyvityksen voi saada ainoastaan sähkön myynnin osuudesta.  Leppäkoski ostaa ylijäämäsähköä pientuottajilta. Sähköstä saatava hyvitys on sidottu sähkön markkinahintojen kehitykseen.

Järjestelmä kannattaa siis mitoittaa mahdollisimman hyvin vastaamaan kiinteistön sähköntarvetta. Koska aurinkopaneelien tuottama sähkö on järkevää käyttää itse, on viisasta mitoittaa paneelien koko suhteessa maalis-lokakuun sähkönkäyttöön. Koska tuotettua aurinkosähköää on haastavaa varastoida ilman akustoa, voi omakotitaloasujan olla viisasta ajoittaa esim. lämminvesivaraaja päälle kesäkaudella silloin kun aurinkopaneelit tuottavat sähköä, eli päiväaikaan. Kiinteistöjen sähkön mittauksessa käytetään etäluettavia tuntimittareita ja tuntitasoinen sähkönkäyttö on nähtävillä lähes reaaliajassa erilaisten Online-palveluiden avulla. Asiantuntijamme auttavat sähkönkäyttöraporttien tulkitsemisessa ja aurinkopaneelien mitoituksen määrittämisessä.

Suuntaa antava mitoitus aurinkovoimalan tuotosta:

Nykyinen sähkönkulutus vuodessa (kWh) – Soveltuva järjestelmäkoko
6000 – 8000 kWh – 2,1 kWp
8000 – 13 000 kWh – 2,1 – 3,64 kWp
13 000 – 18 000 kWh – 3,12 – 5,2 kWp
18 000 – 24 000 kWh – 3,64 – 7,3 kWp
24 000 – 34 000 kWh – 5,2 – 10,4 kWp

 

Aurinkoenergian määrä Suomessa on pitkästä ja pimeästä talvesta huolimatta vuositasolla lähes sama kuin Keski-Euroopassa. Aurinkopaneelien määrän kasvaessa aurinkosähköntuotanto kaksinkertaistuu Suomessa vuosittain.

Myös erilaisten palveluntarjoajien määrä lisääntyy ja järjestelmien hinnat laskevat. Hintojen laskiessa järjestelmien takaisinmaksuajat lyhenevät ja hankinta tulee kannattavammaksi. Takaisinmaksuaikaan vaikuttavat mm. sähkön markkinahinnan kehitys sekä aurinkopaneelien oikea mitoitus suhteessa tulevaan sähkönkäyttöön. Investoinnin takaisinmaksuaika on tyypillisesti yli 10 vuotta. Suurimmat syyt aurinkopaneelien hankintaan ovat usein taloudellisen hyödyn sijaan energiaomavaraisuus ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen.

Aurinkopaneelit asennetaan tyypillisesti rakennuksen katolle, mutta ne voidaan asentaa myös seinälle tai maahan. Suuressa osassa Suomea aurinkopaneeleiden asentamiseen katon lappeen mukaisesti ei vaadi rakennuslupaa, mutta muistathan varmistaa tilanteen kuitenkin aina oman kuntasi rakennusvalvonnasta.

Aurinkovoimalan sähköverkkoon liittyminen edellyttää aina ilmoitusta paikalliselle sähköverkon haltijalle. Leppäkosken avaimet käteen -ratkaisussa hoidamme verkkoonliityntäsopimukset ja ylijäämäsähkön ostosopimukset helposti puolestasi, asennetaan aurinkopaneelit minne päin Suomea hyvänsä.

1. Asennetaanko aurinkopaneelit katolle, seinälle vai maahan?

 • loiva harjakatto, alle 30°
 • jyrkkä harjakatto, yli 30°
 • tasakatto
 • seinä
 • maa

2. Mikä on katon kattomateriaali?

 • profiilipelti
 • saumattu pelti
 • aaltopelti
 • tiili
 • huopa

3. Mikä on kiinteistön räystäskorkeus?

 • alle 3.8 metriä
 • yli 3.8 metriä
 • alle 6 metriä
 • yli 6 metriä

4. Pääseekö räystään alle autolla? Saako koottua rakennustelineet?

5. Mikä on sähkönkulutus? (vuodessa / kesäkuukausina)