Tiedotteet | Sähkönjakelu 06.02.2017

Energiaviraston valvontapäätös Leppäkoskelle myönteinen

Leppäkosken Sähkö Oy:n sähkönsiirtopalveluiden ylituotto 3. valvontajaksolla (2012-2015) oli 2.05 miljoonaa euroa ja 2. valvontajaksolla (2008–2011) alituotto oli 1.38 miljoonaa euroa. Näin ollen kertynyt tuoton ylijäämä vuosilta 2008–2015 on 0,67 miljoonaa euroa. Kahdeksan vuoden aikana on veloitettu ylituottoa siirtoasiakkailta keskimäärin alle 3 euroa asiakasta kohden vuodessa.

Energiavirasto antoi tammikuussa 2017 valvontapäätöksen kolmannelta valvontajaksolta 1.1.2012 – 31.12.2015. Päätöksessä vahvistetaan kunkin sähköverkonhaltijan valvontajakson aikana kertynyt toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto.

Sähköverkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle hyväksyttävän kohtuullisen tuottoasteen määrittämisessä merkittävänä tekijänä on Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatiokorko. Obligaatiokoron voimakkaan laskun myötä verkkoliiketoiminnan sallittu tuotto aleni noin 35 % kolmannella valvontajaksolla verrattuna edelliseen valvontajaksoon.

Uusi sähkömarkkinalaki tuli voimaan 1.9.2013. Merkittävin muutos lakiin oli uudet sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, jotka jakeluverkonhaltijan on täytettävä viimeistään vuoden 2028 lopussa. Jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä ja muualla yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä.

”Olemme tehostaneet toimintaamme ja investoineet sähkönjakeluverkkoomme 2010-luvulla 34 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden investointitarpeet vuoteen 2028 mennessä ovat noin 70 miljoonaa euroa”, kertoo verkostojohtaja Matti Virtanen. ”Mittavilla investoinneilla vastaamme uuden sähkömarkkinalain vaatimuksiin ja varmistamme asiakkaidemme häiriöttömän sähkön saannin myös tulevaisuudessa. Sähkömarkkinalain uudistamisen myötä myös siirtohinnat ovat olleet verkkoyhtiöillä pääsääntöisesti nousujohteiset”, Virtanen jatkaa.

Lisätietoja
Verkostojohtaja Matti Virtanen, puh. 044 750 3349 tai
matti.virtanen@leppakoski.fi