Tiedotteet | Sähkönjakelu 26.01.2011

Lenkopuiden raivaus käynnissä

Lumikuormien aiheuttamien sähkönjakelukeskeytysten ennaltaehkäisemiseksi, raivaamme parhaillaan sähkölinjojen läheisyydestä puita, jotka ovat vaarassa kaatua linjojen päälle. Tarkastuksista ja linjojen raivauksesta huolimatta, saattaa lähiaikoina esiintyä häiriöitä sähkönjakelussa. Mahdollisen vian sattuessa yhtiön internetsivuilta saa tietoa vian aiheuttajasta, laajuudesta ja kestosta.