Tiedotteet | Sähkönjakelu 28.10.2019

Leppäkosken Sähkö Oy korottaa sähkönjakeluhintoja ja yhtiöittää jakeluverkkopalvelut

Leppäkosken Sähkö Oy korottaa sähkön jakeluhintoja 1.12.2019 alusta lukien. Lisäksi vuodenvaihteessa verkkopalvelut yhtiöitetään lain vaatimusten mukaisesti erilleen sähköntuotannosta.

Hinnankorotus keskimäärin 5,3 %

Vuonna 2013 voimaan astuneen sähkömarkkinalain ehdottoman vaatimuksen mukaisesti verkko­yhtiöt ovat velvoitettuja investoimaan merkittäviä summia säävarman verkon rakentamiseksi. Vuo­sina 2012–2028 Leppäkosken Sähkö Oy investoi sähköverkkoon noin 100 miljoonaa euroa.

Lain velvoittamat toimitusvarmuusinvestoinnit vaikuttavat Leppäkosken Sähkö Oy:n hinnoitteluun. Verolliset säh­könjakeluhinnat nousevat 1.12.2019 alkaen keskimäärin 5,3 %. Hinnankorotuksen asiakaskohtainen vaikutus vaihtelee pääsulakekoon ja sähkön kulutuksen mukaan.

Sähkönjakeluhinta muodostuu perusmaksusta, siirtomaksusta, sähköverosta ja edellä mainittuihin kohdistuvasta arvonlisäverosta. Sähkövero veloitetaan aina sähkönjakelulaskulla. Sähkönjakelun hin­noittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Leppäkoski eriyttää verkkopalvelut omaksi yhtiökseen

Leppäkosken Sähkö eriyttää sähköverkkopalvelut omaksi yhtiökseen 1.1.2020. Muutos perustuu sähkömarkkinalain vaatimukseen, jossa sähkönsiirto on eriytettävä sähkön tuotannosta ja myynnistä. Uuden yhtiön nimi säilyy samana. Yhtiöittämisellä ei ole henkilöstövaikutuksia, vaan verkkopalveluiden nykyinen henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä.

Puolet asiakkaista säävarman sähköverkon piirissä

Energiaviraston mukaan sähkönjakeluyhtiöt ovat saavuttamassa säävarman sähkönjakeluverkon ensimmäisen vaiheen vaatimuksen, jonka mukaan puolet kaikista sähkönkäyttöpaikoista pitää saada säävarman sähkönjakelun piiriin. Ensimmäinen vaihe päättyy kuluvan vuoden lopussa.

”Leppäkosken jakelualueella vuoden 2019 loppuun mennessä 50 % asiakkaista on säävarman verkon piirissä. Tällä hetkellä valtaosalla taajama-alueista toimitusvarmuusinvestoinnit on toteutettu”, kertoo verkostojohtaja Matti Virtanen. ”Jakeluverkostomme on kuitenkin laaja, noin 4250 kilometriä, joten tekemistä vielä riittää”, Virtanen toteaa. ”Parhaillaan käynnissä on mm. mittavat investoinnit alueemme pohjoisosissa Kihniö-Parkano – alueilla, jonne rakennetaan uusi sähköasema ja tehdään lisäksi laajoja jakeluverkon saneeraustöitä. Yksistään em. Kihniö-Parkano -alueen investointien kokonaisarvo on noin 5 miljoonaa euroa ja valmistuttuaan ne parantavat merkittävästi pohjoisen jakelualueemme sähköntoimitusvarmuutta ja – laatua”, Virtanen jatkaa.

Asiakastiedotteet eriyttämiseen ja hinnankorotuksiin liittyen on postitettu asiakkaille viime viikolla.