Tiedotteet | Sähkö 25.05.2022

Leppäkoski-konsernin liikevaihto ja käyttökate kasvoivat

Edellisvuotta viileämpi sää ja marras-joulukuun lähes ennätyksellisen korkeat sähkön markkinahinnat kasvattivat konsernin liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna kaikilla ydinliiketoiminta-alueilla. Koronapandemialla ei ollut vaikutuksia liiketoimintoihin eikä konsernin taloudelliseen asemaan.

Konsernin liikevaihto kasvoi 18,9 % edellisvuodesta ollen 56,3 (47,4) miljoonaa euroa. Konsernin käyttökate oli 11,4 (9,5) miljoonaa euroa, joka on 20,2 % liikevaihdosta. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,8 (1,9) miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden poistot olivat 8,0 (7,0) miljoonaa euroa. Konsernitaseen loppusumma kasvoi edellisestä vuodesta 7,3 miljoonaa euroa ja konsernitase oli tilikauden päättyessä 160,1 (152,8) miljoonaa euroa. Konsernin verojalanjälki oli yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa.

Konsernin arvot kestävän toiminnan kasvualustana

Konsernin ensimmäinen vastuullisuuskatsaus julkaistiin vuoden 2021 vuosikertomuksessa. ”Asettamalla vastuullisuustoimille tavoitteet ja mittaamalla tavoitteiden toteutumista, tuomme entistä konkreettisemmin esiin toimia, joiden avulla matkaamme kohti kestävämpää huomista” – toimitusjohtaja Juha Koskinen kertoo.

Konsernin neljä vastuullisuusteemaa ovat ”Tyytyväinen asiakas”, ”Hyvinvoiva henkilöstö”, ”Kestävä ympäristö” ja ”Alueellinen elinvoimaisuus”. Arvot toimivat kestävän toiminnan kasvualustana. Niiden tärkeinä tukipilareina ovat hyvän hallintotavan ja sertifioidun toimintajärjestelmän mukainen toiminta ja valinnat koko arvoketjussa.

Yhtiökokouksen päätökset

Leppäkoski Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 25.5.2022 klo 9.00 yhtiön keskustoimipaikassa Ikaalisissa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan A-osakkeelle 2,70 euroa ja K-osakkeelle 2,55 euroa. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 5 henkilöä. Hallituksesta erovuorossa olivat Mika Kotiranta ja Tapani Törmä, joista Kotiranta valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi.

Lue Leppäkoski Group Oy:n vuoden 2021 vuosikertomusta tästä.


Leppäkoski-konserni lyhyesti:

Leppäkoski-konserni on paikallinen, monipuolinen ja kilpailukykyinen Pirkanmaalla toimiva energia-alan huippuosaaja. Päätuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja maakaasu. Asiakkaiden määrä on yli 30.000. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 56 M€ ja henkilöstön määrä 70. Leppäkoski-konserniin kuuluvat emoyhtiö Leppäkoski Group Oy sekä Leppäkosken Sähkö Oy, Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy, Ulvilan Lämpö Oy ja Grid.vc Oy. Lisäksi konsernilla on osakkuuksia energia-alan yhtiöissä. Toimipisteemme sijaitsevat Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Parkanossa, Nokialla, Espoossa, Ulvilassa ja Iissä.