Laatu

Olemme rakentaneet yhteisen laatujärjestelmän Satapirkan Sähkö Oy:n muiden osakasyhtiöiden kanssa.

Tarkastelemme toiminnan laatua vuosittain toteutettavien asiakaspalvelututkimusten sekä asiakaspalautteiden avulla. Hyödynnämme saamamme palautteen ja kehittämisehdotukset kaikkien asiakkaidemme parhaaksi.

Leppäkosken toimintaa ohjaa laatujärjestelmästandardi ISO 9001. Standardin toteutumista arvioidaan tasaisin väliajoin Inspectan suorittamilla auditoinneilla.

Laatutoimintamme pääperiaatteita ovat normit ylittävän palvelun täyttäminen, laadun jatkuva kehittäminen sekä kerralla valmis -periaatteen toteuttaminen.