Ympäristö

Ympäristöasioiden vastuullinen huomioiminen sekä jatkuva kehittäminen ovat aina mukana toiminnassamme.

Suhtaudumme vastuullisesti ympäristöasioiden hoitoon ja noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristöä koskevia lakeja ja säännöksiä.

Edellytämme sopimuskumppaneiltamme, kuten urakoitsijalta ja alihankkijoilta konsernin toimeksiannoissa toimintaperiaatteidemme mukaista toimintaa.


Ympäristöpäämäärät

  • ympäristömyönteinen toimintatapa
  • materiaalin ja energian tehokas käyttö
  • ympäristön ja maiseman suojelu normit ylittävällä tasolla

Ympäristövaikutukset on huomioitu myös konsernin energian tuotannon omavaraisuutta lisättäessä. Kannamme vastuumme raaka-aineiden kierrättämisestä ja asetamme tuotannossa etusijalle uusiutuvat energialähteet, joiden osuus on lisääntynyt uusien investointien myötä.

Ympäristöasiat sisältyvät vuonna 2004 sertifioituun toimintajärjestelmään, joka on jatkoa vuodesta 2001 käytössä olleelle ympäristöjärjestelmälle ISO 14001.