Työterveys ja -turvallisuus

Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen on osa Leppäkosken vastuullista toimintaa.

Työterveys- ja turvallisuuspäämäärät

  • työympäristön terveyshaittojen ja tapaturmien nollatoleranssi
  • hyvää henkistä ja fyysistä työkykyä ylläpitävä työilmapiiri ja -olosuhteet

Leppäkoski on mukana Energiateollisuuden koordinoimassa Nolla tapaturmaa -hankkeessa. Koko Leppäkosken henkilökunta on osallistunut omaan työhön kohdistuvien riskien arviointiin sekä työtapojen ja -välineiden kehittämiseen entistä turvallisemmiksi.

Työterveys ja -turvallisuusasioissa Leppäkoskea ohjaa ISO 45001 -standardi, jonka toteutumista seurataan Inspectan jatkuvilla auditoinneilla.