Mitä on pientuotanto?

Pientuotannoksi lasketaan sähköntuotantoyksiköt, joiden nimellisteho on yli 100 kVA, mutta enintään 2 MVA. Yleisimpiä pientuotantolaitoksia ovat tuulivoimalat, aurinkovoimalat ja pienet biopolttolaitokset.

Mikrotuotannolla tarkoitetaan enintään 100 kVA:n tuotantolaitteistoa. Mikrotuotannossa sähkö tulee ensisijaisesti omaan käyttöön ja sähkönsyöttö verkonhaltijan jakeluverkkoon on vähäistä.

Sähköntuotanto liitetään jakeluverkkoon turvallisesti ja luotettavasti. Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Asennukset voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Siirto
€/MWh
(sis. alv. 24 %)
Oma kulutus
€/MWh *
(sis. alv. 24 %)
Joulu-helmikuu ma-pe klo 7-21 Muu aika
Jakeluverkko, tuotanto < 1 MVA 0,09 ** 0,0 0,0
Jakeluverkko, tuotanto ≥ 1 MVA 0,09 1,09 0,31

 

* Oman kulutuksen maksut määräytyvät voimassa olevan Fingridin hinnaston mukaisesti. Omalla kulutuksella tarkoitetaan liittymispisteen takana kulutettua osuutta tuotetusta energiasta, jota ei syötetä sähköverkkoon. Oma kulutus ei tarkoita voimalaitoksen omakäyttösähköä.

**Jos kulutusliittymän taakse kytketyn mikrotuotantolaitteiston koko on pienempi kuin 50 kVA, ei siirtomaksua toistaiseksi peritä.

Sähköliittymä

Tuotanto voidaan liittää asiakkaan nykyiseen sähköliittymään tai tuotantoa varten rakennettavaan uuteen liittymään. Jos tuotantolaitoksen nimellisteho ylittää olemassa olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee tehoa kasvattaa.

 

Pientuotannon käyttöönotto

Lähtökohtana on varmistaa verkon ja pientuotannon turvallisuus kaikissa tilanteissa. Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä verkkoon vasta, kun Leppäkoski on antanut käyttöönottoluvan. Ennen luvan saamista, tulee asiakkaan toimittaa verkonhaltijalle käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Tuotannon liittymismaksuperiaatteet

Pientuotantolaitoksen ylijäämäenergia

Ennen käyttöönottoa ohjelmoidaan liittymispisteessä oleva sähkömittari mittaamaan energiaa kahteen suuntaan. Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty ylijäämäenergia käsitellään aina erillisinä asioina. Ylijäämäenergian voi syöttää Leppäkosken verkkoon.

Yli 100 kVA tuotantolaitokset

Suuremman tuotantolaitoksen liittämistapa sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti. Liittymishintaan ja aikatauluun vaikuttavat liittymisteho, liittämistapa ja sijainti. Teemme erillisen sähköntuotannon käyttösopimuksen sähkön tuotantoasiakkaiden kanssa.

Sähköverovelvollisuus

Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta. Yli 100 kVA tehoisella generaattorilla sähköä tuottava on sähköverovelvollinen. Tämä tarkoittaa velvollisuutta tehdä sähköverkkoilmoitus ja sähköveron suorittamista omaan kulutukseen tuotetusta sähköstä. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta.