Sähkövero

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen ja perustuu Lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä ja välittää sen edelleen valtiolle. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen. Lisätietoa sähköveroluokista löytyy vero.fi -sivuilta

Sähköveroluokka 1

Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta (kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainittu). Sähkövero on 2,79372 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %).

Sähköveroluokka 2

Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Sähkövero on 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Sähköverovakuutus

Veroluokkaan II hakeutuvan yrityksen tulee selvittää onko yhtiön toiminta veroluokkaan II oikeuttavaa toimintaa. Valmistavan teollisuuden ja ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on tehtävä kirjallinen vakuutus (sähköverovakuutus) verkkoyhtiölle oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan.

Täytä sähköverovakuutus

Tuotanto­asiakkaan sähkövero­velvollisuus

Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta. Alkaen 100 kVA:n tehoisella tuotantolaitoksella sähköä tuottava tuottaja on sähköverovelvollinen, jos laitoksen vuosituotanto ylittää 800 000 kWh. Tämä tarkoittaa velvollisuutta tehdä sähköveroilmoitus ja sähköveron suorittamista omaan kulutukseen tuotetusta sähköstä.