Kuinka sähköverkkoon liitytään?

Liittyäksesi Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkkoon, tulee sinun tilata sähköliittymä.

Liittymän avulla sähköenergia siirretään jakeluverkosta sähkön loppukäyttäjälle. Sähkön siirtämiseksi tarvitaan myös mittauskeskus ja liittymisjohto.

Voit tilata sähköliittymän täyttämällä alla olevan tilauslomakkeen.

Hinnasto ja liittymisehdot

Liittymismaksuhinnasto

Liittymismaksujen määräytymisperusteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot

Toimitusvarmuustasot ja voimaantuloajat siirtymäsäännöksineen löytyvät
sähkömarkkinalaista 51 § ja119 §.

Sähköliittymien tekniset ohjeet

Pienjänniteliittymät

Keskijänniteliittymät

Sähköliittymä ajoissa

Varsinainen liittymissopimus olisi hyvä laatia ja allekirjoittaa noin kaksi kuukautta ennen sähkön tarvetta tontilla. Sopimusta tehdessä tarvitset tiedon tulevan liittymän pääsulakekoosta ja sähköpääkeskuksen paikasta.

Mittauskeskuksen paikka

Mittauskeskus tarvitaan sähkön kulutuksen mittarointia varten. Leppäkoskella tulee olla pääsy liittyjän tiloissa olevalle mittarille. Vapaa-ajan asunnoissa keskuksen tulee olla ulkona, mieluusti rakennuksen ulkoseinässä. Keskuksen sijoittaminen pylvääseen ei ole sallittua.

Liittymisjohdon hankinta

Toimitamme kaapelin tontin rajalle tai ilmajohdon rajan läheisyydessä olevaan pylvääseen. Sinulla on mahdollisuus hankkia meiltä liittymisjohto pääkeskukselle asti. Voit sopia asian liittymissopimusta tehtäessä.

Kytkennän tilaaminen

Valitsemasi sähköurakoitsija asentaa liittymisjohdon mittauskeskukseen sekä tilaa Leppäkosken Sähköltä mittaroinnin ja kytkennän. Huomioithan, että sinun tulee tehdä sähkönmyyntisopimus haluamasi sähkönmyyjän kanssa ennen kytkentää.