Tiedotteet | Sähkönjakelu 27.03.2019

Polttokennoratkaisu varmentaa Fingridin 400 kV sähköaseman toimivuuden

Leppäkosken Sähkö Oy:n Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:lle tuottamassa en­simmäisessä kaupallisessa varatehoratkaisussa polttokenno käynnistyy au­tomaattisesti, kun se havaitsee sähköaseman apusähkön jakelussa riittävän pitkän katkon tai muun ennakkoon määritellyn käynnistyskriteerin. Fingridin kohteessa sähkö­aseman akustoa voidaan ladata noin 100 tuntia ilman välitankkausta.

”Varatehoratkaisu otettiin käyttöön keväällä 2019 kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n 400 kV sähköasemalla Pohjois-Suomessa. Käynnissä olevassa kehityshankkeessa Fingrid ja Leppäkoski selvittävät polttokennoteknologian toimintaa ja soveltuvuutta kantaverkon sähköase­man 220 VDC akuston varmentamiseen. Tähän asti saadut kokemukset ovat olleet positiivisia” kertoo asiantuntija Kari Ahola Fingridistä.

Merkittävien kanta-, alue- ja jakeluverkon sähköasemien ja voimalaitosten tulee 22.12.2022 mennessä toteuttaa 24 tunnin toimintakyky tilanteissa, joissa niiden ul­koinen pääsähkönsyöttö menetetään. Näiden erikseen määriteltävien kohteiden tu­lee varmentaa sähköjärjestelmän käytönpalautuksen kannalta välttämättömät toi­minnot kuten viestiyhteydet, kytkinlaitteiden kauko-ohjaus, olennaiset mittaus- ja tila­tiedot sekä valvomotoiminnot. Uusi verkkosääntö perustuu sähköjärjestelmän käy­tönpalautusta koskevaan komission asetukseen 2017/2196 ja se on haasteellinen sähköasemien nykyisille akkuvarmennetuille apusähköjärjestelmille.

Leppä­kosken Sähkö Oy on toteuttamassa vastaavanlaista varatehoratkaisua myös Ylöjärven 110 kV sähköasemalleen.

”Yhtiömme on kehittänyt myös mobiiliverkon tukiasemien apusähköjär­jestelmien akustojen varatehoratkaisun, joka on ollut käytössä jo pari vuotta eräällä matkapuhelinverkon tukiasemalla, jossa on myös viranomaisverkon laitteita. Metanolipolttokennoon perustuvassa vara­tehoratkaisussa tukiaseman akustojen toiminta-aika voidaan pidentää nykyisestä muutamasta tunnista vuorokausiin” kertoo kehitysjohtaja Mauno Oksanen Leppäkosken Sähkö Oy:stä.

Varatehoratkaisu on osa Leppäkosken Sähkö – konsenin uutta energiaratkaisut liiketoimintaa. Energiaratkaisuliiketoiminnan strategisena tavoitteena on mm. kaupallistaa energiatoimialaan ja sen rajapintaan liittyviä uusia energiaratkaisuja. Luoda niihin liittyviä palveluverkostoja ja prosesseja sekä kaupallisesti hyödyntää muuttuvan uuden liiketoimintaympäristön mahdollisuuksia.

Leppäkosken Sähkö -konserni on paikallinen, monipuolinen ja kilpailukykyinen Pirkanmaalla toimiva energia-alan huippuosaaja. Päätuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja maakaasu; asiakkaiden määrä on yli 30 000. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy ja tytäryhtiöt Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy sekä Grid.vc Oy.Lisäksi konsernilla on osakkuuksia energia-alan yhtiöissä. Toimipisteemme ja tuotantoyksikkömme sijaitsevat Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Parkanossa, Nokialla, Iissä ja Helsingissä.