Tiedotteet | Sähkönjakelu 28.09.2011

Sähkön siirtohintaan korotus marraskuun alusta

Leppäkosken Sähkö Oy nostaa sähkön siirtohintoja 1.11.2011 alkaen.

Siirtohinnat nousevat keskimäärin 9 % sähkötuotteesta ja kulutuksen määrästä riippuen. Korotuksen perusteena ovat investoinnit sähkön laadun parantamiseen, kesän myrskyt sekä yleinen kustannustason nousu. Edellä mainittujen lisäksi Suomen kantaverkkoa ylläpitävä Fingrid Oyj korottaa sähköverkkoyhtiöiltä perittäviä kantaverk-komaksuja n. 30 % vuoden vaihteessa.

Hinnankorotuksen keskimääräiset vaikutukset ovat (pääsulakekoko 3 x 25 A):

  • Kerrostalohuoneisto (vuosikulutus 2000 kWh) 1,50 € /kk
  • Omakotitalo (vuosikulutus 5000 kWh) 2,10 €/kk
  • Sähkölämmitteinen omakotitalo (vuosikulutus 18000 kWh) 4,75 €/kk

Asiakaskohtainen vaikutus vaihtelee pääsulakekoon ja sähkön kulutuksen mukaan. Asiakkaille hinnankorotuksesta ilmoitetaan syyskuun lopussa lähetettävillä asiakas-tiedotteilla.

Entistä monipuolisempaa palvelua – luotettavasti

Investoimme vuosittain merkittävästi sähköverkon toimitusvarmuuteen. Kuluvan vuoden suurimpia kohteita on syksyllä Hämeenkyröön Timintien varteen valmistuva uusi sähköasema, joka tuo lisää kapasiteettia alueen kasvaneeseen tehotarpeeseen. Ylöjärven Soppeenmäen alueella tehdään syksyn aikana mittava maakaapelointiurakka, joka parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta Soppeenmäen ja Vuorentaustan n. 2000 asiakkaalle.

Sähkön mittausta koskevan asetuksen mukaan verkkoyhtiön pitää vaihtaa kaikkien asiakkaidensa sähkömittarit etäluettaviin vuoden 2013 loppuun mennessä. Leppäkosken Sähkö aloitti mittarinvaihdon vuonna 2010 yhteistyössä Tampereen Veran kanssa. Tähän mennessä mittarit on asennettu Hämeenkyröön ja Ikaalisiin. Jämijärvellä asennustyö valmistuu syksyn aikana. Samaan aikaan käynnissä on asiakastietojärjestelmän uudistaminen, joka tulevaisuudessa yhdessä etäluettavien mittareiden kanssa mahdollistaa ns. täsmälaskutuksen käyttöönoton. Uusien mittareiden avulla ymmärrys omasta sähkönkäytöstä parantuu merkittävästi. Sähkönkäytön tehostamiskohteiden hahmottaminen helpottuu, kun asiakas tietää entistä tarkemmin paljonko sähköä kuluu eri aikoina.

Tykkylumien ja ukkosmyrskyjen aiheuttamat haitat sähkönjakelulle ovat viime vuosina olleet ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Kesäkuun alussa raivonnut ukkosmyrsky aiheutti Leppäkosken verkolle laajimmat tuhot yli 30 vuoteen. Ennaltaehkäisemme säiden ja pieneläinten aiheuttamia sähkökatkoja mm. säännöllisten kuntotarkastusten, johtokatujen raivauksen, verkostoautomaation ja maakaapeloinnin avulla.


Leppäkosken Sähkö Oy toimittaa sähköä Ikaalisten, Parkanon, Kihniön, Jämijärven, Hämeenkyrön ja Ylöjärven alueilla yli 27.000 asiakkaalle. Vastaamme n. 4000 km pituisen jakeluverkostomme kunnosta oman, paikallisen henkilöstön voimin.Lisätiedot:
verkostojohtaja Matti Virtanen, puh. 044 750 3349 tai matti.virtanen@leppakoski.fi