Tiedotteet | Sähkönjakelu 29.12.2015

Sähkön siirtohintaan korotus

Leppäkosken Sähkö Oy nostaa sähkön siirtohintoja 1.2.2016 alkaen. Siirtohinnat nousevat yleis-, kausi- ja kaksiaikatuotteilla keskimäärin 6,5 % ja tehosiirtotuotteilla 3 % siirtotuotteesta ja kulutuksen määrästä riippuen. Siirtohintojen korotuksen perusteena on 1.9.2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain mukaisesti toimitusvarmuuden vuoksi tehtävät investoinnit sähkönjakeluverkkoon. Edellä mainitun lisäksi Suomen kantaverkkoa ylläpitävä Fingrid Oyj korottaa sähköverkkoyhtiöiltä perittäviä kantaverkkomaksuja 14 % vuoden vaihteesta alkaen.

Sähkön siirtohinnan korotuksen keskimääräiset vaikutukset ovat (pääsulakekoko 3 x 25 A):

Kerrostalohuoneisto (vuosikulutus 2 000 kWh) 1,52 €/kk

Omakotitalo (vuosikulutus 5 000 kWh) 1,69 €/kk

Sähkölämmitteinen omakotitalo (vuosikulutus 18 000 kWh) 4,08 €/kk

Asiakaskohtainen vaikutus vaihtelee pääsulakekoon ja sähkön kulutuksen mukaan.

Asiakkaille hinnankorotuksesta ilmoitetaan joulukuun lopulla lähetettävillä asiakastiedotteilla.

Parannamme toimitusvarmuutta investoimalla sähköverkkoon

Parannamme sähkönjakelun toimitusvarmuutta investoimalla erityisesti sähköverkon maakaapelointiin. Vaihtamalla ilmajohtoja maakaapeliin ehkäisemme tehokkaasti muun muassa myrskyjen- ja lumikuormien aiheuttamia vikoja.

Täytyy muistaa, ettei maakaapelointi ole ainoa keino parantaa toimitusvarmuutta. Yhdessä ajantasaisen verkostoautomaation, hyvin hoidetun ilmajohtoverkoston, vierimetsien hoidon ja ammattitasoisen henkilöstön kanssa, saadaan toimitusvarmuuden kannalta tehokas paketti, toteaa verkostojohtaja Matti Virtanen.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa, että sähkönjakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella yli kuuden tunnin ja muualla kuin asemakaava-alueella yli 36 tunnin keskeytyksiä. Vaatimusten on täytyttävä viimeistään vuoden 2019 lopulla vähintään 50 prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois lukien. Kaikkia jakeluverkon käyttäjiä vaatimukset koskevat vuoden 2028 lopussa.

Leppäkosken Sähkö Oy toimittaa sähköä Ikaalisten, Parkanon, Kihniön, Jämijärven, Hämeenkyrön ja Ylöjärven alueilla yli 29.000 asiakkaalle. Vastaamme n. 4000 km pituisen jakeluverkostomme kunnosta oman, paikallisen henkilöstön voimin.

Lisätiedot

Verkostojohtaja Matti Virtanen, Leppäkosken Sähkö Oy
matti.virtanen@leppakoski.fi, 044 7503 349