Tiedotteet | Sähkönjakelu 16.02.2021

Tekstiviestikysely sähköttömistä sähkömittareista

Etäluennan toimivuus edellyttää etäluettavan sähkömittarin virran jatkuvan päällä olon.

Jos mittarille ei saada yhteyttä, on syynä joko sähköjen kytkeminen pois pääkytkimestä tai mittarin vikaantuminen. Muistutamme,  että sähköjen kytkeminen pois pääkytkimestä ei ole suositeltu tapa, vaan ensisijaisesti sähköt tulisi kytkeä kohteessa pois aina sähkömittarin painonapista jolloin itse mittarille jää sähköt ja mittariluentayhteys säilyy. Myös jakeluverkon mahdollisten vikojen havaitseminen nopeutuu. Mittarin sähköjen päälle jättäminen ei lisää asiakkaiden sähkönkulutusta.

Niissä tilanteissa, joissa käyttöpaikan sähkömittarille ei saada yhteyttä, otamme asiakkaisiin yhteyden tekstiviestillä, jossa tiedustelemme asiakkailta sähkömittarin tilaa ja onko sähköt mahdollisesti kytketty pois pääkytkimestä.