Kuinka sähköistäminen etenee?

Sähköistäminen alkaa sähkösuunnittelusta

Sähkösuunnittelija toimii sähköasioiden asiantuntijana ja arvioi sopivan liittymän koon eli tarvittavan tehon. Tehon tarpeeseen vaikuttaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmän valinta. Mieti rakennuksesi sähköntarpeet, huomioithan myös talopakettien raamit sähköistyksen osalta. Sähkösuunnittelija tekee toiveidesi pohjalta sähkösuunnitelman. Sähköä tarvitaan usein rakentamisen ensimmäisissä vaiheissa. Rakennusajaksi voi miettiä jo lopullista keskusta, joka siirretään myöhemmin taloon käytettäväksi.

Sähköliittymä paikalliselta verkkoyhtiöltä

Rakentamista suunniteltaessa on hyvä ottaa ajoissa yhteyttä paikalliseen verkkoyhtiöön, jonka kanssa solmitaan myöhemmin liittymissopimus. Sopimusta varten tarvitaan tarkat tiedot kohteen sijainnista ja pääsulakkeen koosta. Verkkoyhtiö aloittaa sähköliittymän rakentamisen tontin liittymispisteeseen sovitusti, kun liittymissopimus on allekirjoitettu. Liittymispiste on yleensä tontin rajalla tai rakennuksen asuinpiirissä.

Asennukset sähköurakoitsijalta

Pyydä muutamalta TUKES:n hyväksymältä sähköurakoitsijalta kirjallinen urakkatarjous. Tee aina kirjallinen sopimus, näin turvaat oikeutesi. Sähköurakoitsijoita voi hakea esim. osoitteesta www.loydasahkomies.fi.

Sähköurakoitsija asentaa mittauskeskuksen sekä liittymiskaapelin kaapeliojaan liittymispisteestä. Urakoitsija huolehtii myös mm. maadoituksista ja ylijännitesuojauksista sekä tekee käyttöönottotarkastuksen ennen kytkentää. Muistathan, että sähköjen kytkentä edellyttää verkkopalvelu- ja sähkönmyyntisopimuksen. Verkkopalvelusopimus tehdään paikallisen sähköyhtiön kanssa, kun taas myyntisopimuksen voi tehdä haluamansa sähkönmyyjän kanssa.

Kun asennus täyttää sähköturvallisuuskriteerit ja tarkastukset, voi urakoitsija tilata kytkennän verkkoyhtiöltä. Verkkoyhtiö antaa tiedon sähköjen kytkentäajankohdasta ja kytkee liittymän sähköverkkoon sovitusti. Rakentajan on hyvä valvoa tapahtumia, jotta pysyy perillä työmaan edistymisestä.