Vinkit | Sähköautoilu 18.12.2020

Sähköautoilla ajetaan paljon

Teksti ja kuva: Ari J. Vesa, Adato

Sähköautoilun mukavuus näkyy ajokilometreissä

Kaikki sähköautoa kokeilleet tietävät miten mukavaa sähköautolla ajaminen on. Ei olekaan ihme, että ladattavia hybridiautoja omistavat ajavat enemmistön ajoistaan sähköllä, vaikka ajomatkat eivät nouse yhdellä latauksella kuin muutamaan kymmeneen kilometriin. Myös täyssähköautoilla ajetaan paljon, kun katsotaan vuosittaisia ajokilometrejä autoa kohden.

Autoalan syystalvella 2019 toteuttaman laajan kyselyn mukaan yli puolet ladattavien hybridiautojen ajokilometreistä ajetaan pelkän sähkön voimin. Sähköllä ajon osuus on 53 prosenttia ja tämä osuus tulee varmasti nousemaan, kun ladattavien hybridien ajokantamat kasvavat tulevaisuudessa. Kun lisäksi ladattavien hybridien ja täyssähköautojen mallivalikoimat kasvavat runsaasti ja sähköautoja on helpommin saatavissa, tulee sähköautojen osuus teillämme kasvamaan nopeasti.

Ladattavien hybridien toimintamatka sähköllä on käyttäjien arvion mukaan nykyisillä autoilla keskimäärin 30–40 kilometriä vuodenajasta ja ajoympäristöstä riippuen. Vuosina 2019–2020 markkinoilla olevien ladattavien hybridien toimintamatkat ovat pääosin jo yli 60 kilometriä, sillä uusien ladattavien hybridimallien akkukapasiteetti on selvästi aiempia mallisukupolvia suurempi. Näin ollen tulevaisuudessa toimintamatkan kasvu lisää selvästi myös sähköllä ajon osuutta ladattavien hybridien ajokilometreistä, nousten jopa sataan kilometriin.

Oma osansa sähköllä ajamisen suosion nousuun on myös lataamisen helppoudella sekä julkisen latausverkoston jatkuvalla laajenemisella. Ei kannata myöskään unohtaa sitä tosiseikkaa, että sähköllä ajaminen on huomattavasti fossiilisilla polttoaineilla ajamista edullisempaa.

Tutkimus murtaa myös ennakkoasenteita täyssähköautoista vain kaupunkiautoina. Täyssähköautoilla ajetaan paljon, keskimäärin 23000 kilometriä vuodessa ja ladattavilla hybrideillä 19000 kilometriä vuodessa. Molemmat vuosiajomäärät ovat koko autokannan keskimääräisiä ajomääriä korkeammat.

Ketkä sähköautoilla ajavat?

Ladattavien autojen haltijoiden kotitaloudet eroavat tutkimuksen mukaan polttomoottoriautojen käyttäjäkunnasta muun muassa ikäjakauman, auton hallintasuhteen, alueellisen sijainnin ja asuintalotyypin osalta.

Ladattavien autojen taloudet ovat keskimääräistä useammin moniautoisia talouksia. Noin 60 prosentilla täyssähköautotalouksissa asuvista on sähköauton lisäksi toinen auto, tyypillisimmin bensiinikäyttöinen. Myös ladattavien hybridien talouksissa asuvista yli puolella on taloudessaan toinen auto.

Tulosten perusteella sähköauton hankinnan polku etenee täyssähköautoa hankkivilla useammin siten, että kotitaloudessa on jo aiemmin kokemuksia ladattavista autoista. Noin kaksi kolmasosaa ladattavien autojen haltijoista asuu omakotitalossa, jossa auton lataaminen on yleensä toteutettavissa ilman suuria lisäkustannuksia.

Tämä tuo haasteita myös taloyhtiöille. Sähköautojen lataaminen taloyhtiön pihalla noussee yllättävän nopeasti kynnyskysymykseksi asuntojen myynnissä. Sähköautoja on jatkossa myös entistä useammalla kerrostalossa asuvalla, jotka haluavat ladata autonsa mukavasti omalla parkkipaikallaan. Latauspaikkojen järjestämisessä kannattaa säilyttää maltti ja käyttää apuna asiantuntijaa. Kannattaa myös muistaa, että kotipihalla riittää pienitehoisempi ja hitaampi latausmahdollisuus, jolla saadaan yössä akkuun keskimääräisen päiväajon verran, eli 30–40 kilometrin ajosuoritteeseen tarvittava määrä sähköä. Pikalatauspisteet ovat julkisia latauspisteitä, joilla palvellaan pidempiä matkoja ajavia autoilijoita.

Tärkeimmät syyt ladattavan auton hankintaan olivat vähäpäästöisyys ja mahdollisuus auton lataamiseen kotona. Kotilatausmahdollisuus rajaa jyrkästi sähköauton hankintaa – noin 90 prosenttia sähköauton hankkineista arvioi kotilatausmahdollisuuden tärkeäksi käyttövoiman valintakriteeriksi.

Lue lisää Leppäkosken latauspisteistä

Missä sähköautojen omistajat lataavat?

Lähes 85 prosenttia ladattavien hybridien haltijoista lataa autoaan kotona vähintään kolmesti viikossa ja päivittäin autoaan lataavien osuus on yli 70 prosenttia. Täyssähköautoilla vähintään kolme kertaa viikossa lataavien osuus on noin 60 prosenttia. Täyssähköautoja ladataan harvemmin kuin ladattavia hybridejä, sillä täyssähköautojen akkujen toimintamatka riittää useimmiten monen päivän ajomatkoihin. Lähes kolmannes ladattavien hybridien haltijoista ja noin viidennes täyssähköauton haltijoista lataa autoaan päivittäin tai lähes päivittäin työpaikalla.

Suurimmalle osalla ladattavien autojen haltijoista kotilataus ja auton lataaminen työpaikalla riittää pääosin päivittäisiin ajomatkoihin. Lataaminen kaupan toimipaikoissa on melko satunnaista. Julkisten pysäköintilaitosten ja huoltoasemien latauspisteitä käytetään vielä toistaiseksi harvoin.

Ladattavien autojen käyttäjien toiveet latausinfran kehittämiseen kohdistuivat yleisimmin maksujärjestelmien kehittämiseen, julkisen latauspisteverkon laajentamiseen erityisesti päätieverkon varrella, latauksen hinnoitteluun ja kotilatausmahdollisuuksien parantamiseen. Täyssähköauton käyttäjien ensisijainen toive on pikalatausasemien rakentaminen siten, että myös pitkiä matkoja on vaivatonta tehdä sähköautolla.

Julkinen latausverkosto on jo nyt melko kattava ja se kasvaa koko ajan. Tutkimuksen mukaan sähköautoilijat ovat selvinneet hyvin matkanteosta. Täyssähköautojen haltioilla ei ole juurikaan ilmennyt tarvetta tehdä matkasuunnitelmiinsa muutoksia auton lataamisen tai rajallisen toimintamatkan takia.

Sähköautoilija – joko kuulit Priima-sähkösopimuksesta?

Koska täyssähköautoa tai ladattavaa hybridiä ladataan tutkimusten mukaan usein kotona, kannattaa sähköautoilija tarkistaa myös sähkösopimuksensa soveltuvuus sähköauton lataamiseen.

Sähköauton lataaminen ja sähkösopimus